Hoppa till huvudinnehåll

Trädgårdsavfall och kompostering

Boende som inte själv kan ta hand om sitt trädgårdsavfall genom exempelvis kompostering, har möjlighet att beställa ett särskilt trädgårdsabonnemang med hämtning under sommarhalvåret. Insamling och bortforsling utföres på entreprenad av Ohlssons.

Det är också möjligt att lämna trädgårdsavfallet på återvinningscentral på Flisvägen i Staffanstorp.

På Sysav kan du hittar öppettider för återvinningscentralen

Lämna trädgårdsavfall i Hjärup

Under våren och hösten kommer det att finnas möjlighet att lämna trädgårdsavfall i Hjärup. Containrar kommer att ställas upp på parkeringen vid Hökplanen. Platsen kommer att vara bemannad under öppettiden.

Trädgårdsavfall i Hjärup under 2023
NärDatumTid
Våren1 april8.30 - 15.30
Våren15 april8.30 - 15.30
Hösten21 oktober8.30 - 15.30
Hösten28 oktober8.30 - 15.30

Kompostering

För att få anlägga en kompost för annat avfall än trädgårdsavfall på din fastighet ska du göra en anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Kompostering av enbart trädgårdsavfall omfattas inte av anmälningsplikt.

Kompostering på den egna fastigheten får, enligt Staffanstorps kommuns föreskrifter om avfallshantering, enbart ske om det inte innebär risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Viktigt är exempelvis att man vid kompostering av animaliskt bioavfall (kött- och fiskrester) använder en skadedjurssäker behållare för åretruntbruk.

Kontakta Ohlssons

Ohlssons AB

Renhållningentreprenör

Telefonnummer
046-70 99 00

Hemsida: Ohlssons

Behöver du fler matavfallspåsar?

Beställ direkt via Ohlssons hemsida

Stadsbyggnadsförvaltningen