Hoppa till huvudinnehåll

Farligt avfall

Farligt avfall lämnar du på en återvinningscentral eller till Farligt Avfall-bilen.

Farligt avfall är avfall som på grund av sina kemiska egenskaper kan vara skadligt för människor och miljö, till exempel brand- eller miljöfarligt, giftigt, frätande, allergi- och cancerframkallande. Vanligt farligt avfall är lösningsmedel, spillolja, färgavfall, rengöringsmedel, sprayburkar, slam från oljeavskiljare och laboratoriekemikalier.

Enkelt uttryck kan man säga att om en produkt har något slags farosymbol eller faroskrivtecken på sig, blir den farligt avfall när den kasseras. Även el- och elektronikavfall, lampor och batterier är farligt avfall. Det är viktigt att vi plockar ut dessa farliga ämnen ur det vanliga avfallsflödet så att vi kan återvinna och behandla dem på ett säkert och miljöriktigt sätt.

På sopor.nu kan du också läsa mer om farligt avfall.

Om du är osäker på om det avfall du har är farligt går det bra att ringa Sysavs kemiavdelning för råd på 040-635 19 00.

Samlaren

Säkerhetsskåpet Samlaren är specialgjort för insamling av glödlampor, lågenergilampor, småbatterier och småelektronik i butiker och finns hos Willys i Staffanstorp.

Samlaren gör det enkelt att återvinna sådant som annars lätt skulle hamna i soporna, till exempel glödlampor, lågenergilampor, batterier och småelektronik. Samhällsnyttan blir dubbel – dels hjälper vi till att avgifta kretsloppet från farliga ämnen och dels så återvinns värdefulla metaller som kan användas i produktion av nya varor. Samlaren är ett komplement till insamlingen som sker på återvinningscentraler och via Farligt Avfall-bilen.

Skåpet har två inkasthål per del. Att hålen är placerade på olika höjd gör det tillgängligt för alla.

Detta kan du lämna i Samlaren

  • glödlampor och andra smålampor
  • lågenergilampor
  • småbatterier
  • småelektronik

Med småelektronik menas mobiltelefon, rakapparat, eltandborste och liknande.

Farligt Avfall-bilen

Bilen är ett komplement för, i synnerhet, den som har svårt att ta sig till en återvinningscentral för att lämna farligt avfall.

Till Farligt Avfall-bilen kan hushåll lämna farligt avfall inklusive elavfall upp till en mikrovågsugns storlek.

På Sysavs webbplats kan du läsa mer om Farligt Avfall-bilen.

Stoppställen i Staffanstorps kommun för 2022
AdressDatumTid
Parkering vid Hökplanen, Hjärup9 maj16.30 - 17.00
Parkering vid Hökplanen, Hjärup21 september16.30 - 17.00

Stadsbyggnadsförvaltningen