Hoppa till huvudinnehåll

Renhållningsentreprenad och sophämtning

Här hittar du information om den nya renhållningsentreprenaden som börjar gälla från den 1 februari 2020.

 • Avgifter och taxor

  Avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och kommunens avfallsföreskrifter. Taxan för avfallshanteringen har beslutats av kommunfullmäktige den 14 december 2022. Den gäller från och med 1 januari 2023 och tills vidare.

  Avfallstaxa (PDF, 326 KB).

 • Byte av abonnemang

  Om du önskar byta abonnemang debiteras en avgift enligt gällande avfallstaxa

 • Hämtning

  Ohlssons har skickat ut information via post där din tömningsdag för hushållsavfall samt eventuellt trädgårdsavfall finns med.

  • För dig som har ordinarie abonnemang hämtas avfallet varannan vecka, det vill säga var 14:e dag. Utöver det hämtar Ohlssons avfallet varje vecka under vecka 23-34. Detta avser dig som har kärl för restavfall, tvåfackskärl eller fyrfackskärl (kärl 1). Du som har fyrfackskärl får kärl 1 tömt varannan vecka medan kärl 2 töms var fjärde vecka.
  • För dig som har fyrfackskärl och tömning varje vecka sker tömningen av kärl 1 precis som det låter – varje vecka. Kärl 2 töms var fjärde vecka.
  • För dig som har fritidshus (sommarstuga) töms kärlen varannan vecka mellan april och oktober (vecka 14-43).
 • Trädgårdsavfall

  Taxan för ett 190 liter trädgårdskärl kommer vara 1 050 kronor.

  Hämtningen av trädgårdsavfall utförs varannan vecka under veckorna 11 till 48. Det motsvarar 19 hämtningar per år.

 • Frågor och svar
 • Avfallsguide (Ohlssons)

  Nu är årets avfallsguide tillgänglig. Du kan se den på:

  Ohlssons webbplats (länk till ohlssons.se, öppnas i ny flik.)

Kontakta Ohlssons

Ohlssons AB

Renhållningentreprenör

Telefonnummer
046-70 99 00

Hemsida: Ohlssons

Behöver du fler matavfallspåsar?

Beställ direkt via Ohlssons hemsida

Stadsbyggnadsförvaltningen