Hoppa till huvudinnehåll

Renhållningsentreprenad och sophämtning

Här hittar du information om den nya renhållningsentreprenaden som börjar gälla från den 1 februari 2020.

 • Avgifter och taxor

  Avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och kommunens avfallsföreskrifter. Taxan för avfallshanteringen har beslutats av kommunfullmäktige den 14 december 2022. Den gäller från och med 1 januari 2023 och tills vidare.

  Avfallstaxa (PDF, 326 KB).

 • Byte av abonnemang

  Efter valet av abonnemang i samband med den nya avfallsentreprenaden som påbörjas 1 februari 2020 är det tillåtet att byta abonnemang en gång kostnadsfritt under tre månader från det att man fått det kärl eller de kärl man valt om man inte är nöjd med sitt val.

  Om du efter utgångna tre månader önskar byta abonnemang debiteras en avgift av 263 kronor.

 • Hämtning

  Ohlssons har skickat ut information via post där din tömningsdag för hushållsavfall samt eventuellt trädgårdsavfall finns med.

  • För dig som har ordinarie abonnemang hämtas avfallet varannan vecka, det vill säga var 14:e dag. Utöver det hämtar Ohlssons avfallet varje vecka under vecka 23-34. Detta avser dig som har kärl för restavfall, tvåfackskärl eller fyrfackskärl (kärl 1). Du som har fyrfackskärl får kärl 1 tömt varannan vecka medan kärl 2 töms var fjärde vecka.
  • För dig som har fyrfackskärl och tömning varje vecka sker tömningen av kärl 1 precis som det låter – varje vecka. Kärl 2 töms var fjärde vecka.
  • För dig som har fritidshus (sommarstuga) töms kärlen varannan vecka mellan april och oktober (vecka 14-43).
 • Trädgårdsavfall

  Taxan för ett 190 liter trädgårdskärl kommer vara 1 050 kronor.

  Hämtningen av trädgårdsavfall utförs varannan vecka under veckorna 11 till 48. Det motsvarar 19 hämtningar per år.

 • Frågor och svar
 • Avfallsguide (Ohlssons)

  Nu är årets avfallsguide tillgänglig. Du kan se den på:

  Ohlssons webbplats (länk till ohlssons.se, öppnas i ny flik.)

Kontakta Ohlssons

Ohlssons AB

Renhållningentreprenör

Telefonnummer
046-70 99 00

Hemsida: Ohlssons

Behöver du fler matavfallspåsar?

Beställ direkt via Ohlssons hemsida

Stadsbyggnadsförvaltningen