Hoppa till huvudinnehåll

Legionella

Legionellabakterier finns naturligt i våra sjöar och vattendrag men i mycket låga koncentrationer. Eftersom vi tar vårt vatten från sjöarna och vattendragen finns legionellabakterier sporadiskt i distributionsnätet för dricksvatten och andra vattensystem.

Bakterierna är inte farliga att dricka, utan risk för smitta förekommer vid inandning av vattenaerosoler till exempel vid duschen, bubbelpoolen och liknande. Legionellabakterien lever i vatten som håller en temperatur på 0 till 50 grader men den trivs allra bäst mellan 20 grader till 45 grader vilket är då den växer till. Vid en vattentemperatur på över 60 grader dör den efter ett par minuter och över 70 grader dör den efter ett par sekunder.

Vatten som är smittat med legionella anses ofarligt att dricka utan det är inandning av vattenaerosoler där risken för smitta förekommer. Smittorisken är störst från duschar, bubbelpooler och liknande där det bildas vattenaerosoler.

Provtagning

Om man misstänker legionella kan det vara aktuellt med provtagning. Då bör man ta kontakt med ett av Swedac ackrediterat laboratorium som kan informera om provtagningsanvisningar.

Sanering

Om det konstateras att det finns höga halter av legionellabakterier i rörsystemen ska detta åtgärdas. Det finns olika sätt att gå tillväga. Ett sätt är hetvattenspolning där man höjer temperaturen på vattnet till ca 70-80°C och spolar igenom alla tappställen i 5-30 minuter beroende på systemets storlek och uppbyggnad. Vid kemisk sanering är det vanligast att man klorerar vattnet.

Om sanering är aktuellt bör ta kontakt med erfarna konsulter inom området. Det är även viktigt att informera de boende om åtgärderna samt hur de kan skydda sig från smitta, särskilt om de hör till riskgrupper som exempelvis äldre, sjuka och rökare.

Har du legionellabakterier i dina vattenledningar? (länk till boverket.se)

Kontakta oss

Miljöenheten

Telefonnummer
Växel: 046-25 11 00

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1

Stadsbyggnadsförvaltningen

Relaterade sidor