Hoppa till huvudinnehåll

Livsmedel

Stadsbyggnadsnämnden är den kontrollmyndighet i kommunen som kontrollerar att bland annat livsmedelsverksamheterna lever upp till kraven i lagstiftningen. I kontrollen ingår granskning och bedömning av verksamhetens egenkontroll mot gällande lagkrav. 

Vidare ingår i granskningen genomgång av verksamhetens rutiner, kontroll om rutinerna fungerar, dokumentgranskning, livsmedelslokalens utformning, kunskapen hos personalen med mera.

Hur går kontrollerna till?

Det är Miljöenheten som utför kontrollerna hos livsmedelsverksamheterna i kommunen.

Efter en kontroll ges ett omdöme. Omdömet publiceras på kommunens webbplats. Ovan kan du via livsmedelskontroll hitta omdömen uppdelat i följande olika verksamhetstyper, butiker, restauranger/caféer, skola/omsorg och övriga verksamheter.

När eventuella brister är åtgärdade och en ny kontroll har gjorts av inspektören, justeras omdömet.

Vanliga frågor

 • Livsmedel och coronavirus

  Livsmedelsverket informerar på sin hemsida att det idag inte finns någonting som tyder på att viruset smittar genom att man äter mat eller dricker vatten. Coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. För mer information se Livsmedelsverkets hemsida eller Folkhälsomyndighetens hemsida

 • Matförgiftning och klagomål

  Klagomål
  Om du har frågor eller klagomål på mat du har köpt i butik eller ätit på restaurang bör du i första hand ta kontakt med verksamheten. Du har också möjlighet att framföra klagomål genom att kontakta miljöenheten i Staffanstorps kommun. För att kunna göra en utredning av klagomålet är det bra om vi får information om inköpsställe, namn på varan, tillverkare, datum och eventuellt löpnummer/batchnummer.

  Misstänkt matförgiftning
  Om du misstänker att du har blivit matförgiftad av livsmedel du handlat eller när du ätit ute i Staffanstorps kommun, ska du kontakta miljöenheten. Ju tidigare vi får in din anmälan desto större möjligheter har vi att utreda vad som har hänt. I samband med anmälan vill vi gärna få in följande information för att kunna genomföra en utredning:

  • Datum och tid när ni åt den måltid som ni misstänker förgiftat er
  • Hur många var ni som åt samtidigt
  • Datum och tid när ni insjuknade
  • Hur många av sällskapet blev sjuka
  • Restaurangens namn och adress
  • Ange all den mat som den/de insjuknade har ätit
  • Vilka symptom har ni haft
  • Om man har varit i kontakt med läkare/vårdcentral

  Vid misstänkta matförgiftningar kontrolleras bland annat personalhygien, rengöring och hantering av livsmedel i verksamheten, till exempel temperaturer.

 • Vad innebär säker hantering, lagring och transport?
  • Man ska kunna skilja till exempel rått kött från tillagat kött. Om detta inte följs, kan det finnas risk att ätfärdiga livsmedel ”förorenas” av bakterier från den råa produkten och konsumenten kan bli sjuk.
  • Man ska inte förvara livsmedel i öppna kärl intill livsmedel eller kartonger som kan förorena livsmedlet i det öppna kärlet. Om till exempel en sås i ett öppet kärl förvaras under en låda med grönsaker kan bakterier, smuts med mera från lådan hamna i såsen och förorena denna.
  • Det är till exempel viktigt för en person med allergi att allergena råvaror och livsmedel inte hamnar i livsmedel som inte ska innehålla dessa ingredienser.
  • Saker som inte tillhör livsmedelsverksamheten bör plockas bort. Det kan vara gammal utrustning som inte används mer, personliga ägodelar med mera. Om man förvarar många saker som kanske inte används längre, så innebär detta att det blir svårare att städa och rengöringen kan bli eftersatt. Vidare kanske utrymmet hade kunnat användas på ett bättre sätt i verksamheten.
 • Vad innebär kontroll av märkning/information/redlighet?
  • Märkning, redlighet och/eller information är viktig för butiker att hålla koll på men även för restauranger och  skolor. För en allergiker är det viktigt att kunna lita på att matsedeln är korrekt. Skriver man på matsedeln att en maträtt innehåller krabba så ska den också innehålla krabba och inte ”crabsticks” eller liknande. Crabsticks tillverkas av fisk och detta kan vara förödande för en person med fiskallergi.
  • Vidare är information om ett livsmedel viktigt för att konsumenten ska kunna göra ett medvetet val. Konsumenten får inte vilseledas eller luras. En produkts märkning och information på matsedel ska anges med rätt uppgifter, detta kallar man för redlighet. Om man uppger parmaskinka på produkten eller matsedeln ska det vara Prosciutto di  Parma och inget annat. Det finns ett antal produkter som är namnskyddade och dessa måste vara just den specifika produkten.
 • Vad innebär kontroll av personalhygien?
  • Det ska finnas handtvättställ i nära anslutning till hanteringen och det ska finnas flytande tvål och engångshanddukar där. Det saknas kanske tvål och/eller engångshanddukar. Det kan också vara så att handtvättstället inte går att använda för att det används som avlastningsyta till något annat.
  • Det ska vara god ordning i omklädningsrummet och personliga gångkläder ska kunna skiljas från arbetskläder. Ibland följs inte detta utan alla kläder förvaras tillsammans.
  • Det är kanske så att man inte har rutiner i sin egenkontroll för hur och när personalen ska utbildas i livsmedelshygien. Vid till exempel tillsättande av en vikarie är det viktigt att det finns en plan för hur den personen ska ges en hygienintroduktion.

Kontakta oss

Miljöenheten

Telefonnummer
Växel: 046-25 11 00

Besöksadress

Rådhuset, Torget 1

Stadsbyggnadsförvaltningen

Relaterade sidor