Hoppa till huvudinnehåll

Förtydligande om eldning av trädgårdsavfall i Staffanstorp

Publicerad:

Staffanstorps kommun anser att det fortsatt är tillåtet att elda mindre mängder trädgårdsavfall på egen tomt, förutsatt att det är i enlighet med kommunens lokala hälsoföreskrifter. Samtidigt efterfrågar kommunen ett förtydligande från regeringen av den nya avfallsförordningen.

Den 1 januari kom ny lagstiftning i avfallsförordningen som har baserats på EU-direktiv och som bland annat inbegriper förbränning av trädgårdsavfall. Lagstiftningen har skapat stor förvirring då både media och många kommuner tolkat lagen som ett förbud mot förbränning av trädgårdsavfall på egen tomt.

Staffanstorp gör dock en annan bedömning. Precis som kommunernas branschorganisation inom avfallshantering, Avfall Sverige, är inne på räknas hopkrattning av eget trädgårdsavfall inte som insamling till materialåtervinning och då finns det inget tydligt uttalat förbud i lagtexten. Därmed gäller kommunens lokala föreskrifter.

Vi har också uppmärksammat att både vice statsminister Ebba Busch och klimat-och miljöminister Romina Pourmokhtari gått ut med att avsikten med den nya lagstiftningen inte är ett förbud mot att elda trädgårdsavfall på egen tomt. De har också utlovat ett förtydligande om nya lagstiftningen, senast i juni månad. Det välkomnar Staffanstorps kommun.

Det är viktigt att vi får ett förtydligande nu från regeringen för att undvika missförstånd men också viktigt att regeringen framöver undviker den här klåfingrigheten när det kommer till EU-direktiv som ska omsättas till nationella förordningar, säger Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande.

Regler om eldning

Enligt Staffanstorps kommuns lokala hälsoföreskrifterÖppnas i nytt fönster gäller följande för eldning:

  • Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden under tiden 1 maj – 30 september.
  • Övrig tid av året får eldning inom samt utanför sådana områden ske endast av torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår.
  • Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

Regler om hantering av trädgårdsavfall finns även i kommunens avfallsföreskrifter.

För mer information läs mer på kommunens sida om eldning.Öppnas i nytt fönster

Kategorier

  • Bygga, bo och miljö
  • Kommun

Etiketter

  • eldning
  • hälsoföreskrift
  • trädgårdsavfall