Hoppa till huvudinnehåll

Frihetsförvaltarbevis, God man, förvaltare, förmyndare

Staffanstorps kommun samverkar tillsammans med Burlöv, Lomma och Kävlinges kommuner i en gemensam organisation för handläggning av överförmyndarärenden. Lomma kommun är den kommun som sköter Staffanstorps kommuns god man och förvaltare.

Frihetsförvaltarbevis

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Beviset kan krävas när du söker vissa tjänster eller om du ska vara ansvarig utgivare.

Om du är folkbokförd i Staffanstorps kommun och behöver ett förvaltarfrihetsbeviset ska du kontakta enheten för överförmyndarärenden.

God man

Ibland kan det finnas hinder för en person att själv tillvarata sina intressen. Då kan tingsrätten utse en god man. I god mans-uppdraget kan ingå att hjälpa dig att förvalta din egendom, delta i rättsförhandlingar och hjälpa dig att sörja för din person. God man kan förordas både för myndiga och omyndiga personer. Godmanskapet står under tillsyn av överförmyndare och länsstyrelsen.

Förvaltare

För förvaltare gäller i stort sett samma regler som för god man. En förvaltare ska utses i fall när det inte är tillräckligt med en god man. Det kan vara när en person inte har någon insikt om sin svåra situation och riskerar att fara illa, vara till skada för sig själv eller att bli utnyttjad. Förvaltarskap är en tvångsåtgärd. Tingsrätten kan besluta om förvaltarskap utan att den som behöver hjälp går med på det. Anhöriga måste inte heller hålla med om beslutet.

Förmyndare

Med förmynderskap avses i allmänhet förvaltningen av barns egendom. Det är förmyndares skyldighet att förvalta barnets tillgångar och företräda denne i angelägenheter som rör tillgångarna. I de flesta fall är föräldrarna både vårdnadshavare och förmyndare för sina omyndiga barn, men i vissa fall kan en annan person utses som vårdnadshavare och/eller förmyndare.

Överförmyndare

Överförmyndarens uppgift är att förhindra att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan avse omyndiga eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

För den som har behov av hjälp medverkar överförmyndaren till att god man, förvaltare eller förmyndare utses. Överförmyndaren kontrollerar sedan att de utsedda personerna fullgör sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

På Lomma kommuns hemsida kan du läsa mer om att bli god man. (länk till lomma.se öppnas i nytt fönster)

Kontakta oss (god man, förvaltare, förmyndare)

Överförmyndaren

Telefonnummer
040-641 10 00

Öppettider

Måndag till fredag kl 10-12
Under så kallade klämdagar kan öppettiderna var begränsade.

Omsorgsförvaltningen