Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomiskt bistånd

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är en tillfällig ekonomisk hjälp från kommunen som du kan beviljas om du inte kan försörja dig på egen hand. Rätten till stöd prövas individuellt och beviljas för en månad i taget.

Information om ansökan

 • Innan du ansöker

  Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd ska du söka andra ersättningar som du kan ha rätt till. Andra ersättningar kan till exempel vara a-kassa, bostadsbidrag, underhållsstöd, föräldrapenning eller sjukpenning.

  Vi tittar på vilka inkomster och tillgångar du har för att se om du kan få ekonomiskt bistånd. Vi tittar också på hur du kan bli självförsörjande igen.

  Du kan själv räkna ut om du ligger över eller under nivån för att kunna få ekonomiskt bistånd. Observera att resultatet inte ger dig ett slutgiltigt besked. Gör en provberäkning.

 • Så ansöker du

  Du ansöker digitalt via vår e-tjänst. Om det är första gången du ansöker får du ett meddelande i e-tjänsten om tid för nybesök. Du blir också meddelad vilka underlag du ska lämna in för att det ska vara möjligt att fatta beslut och när de ska vara inlämnade senast.

  Du som redan har ekonomiskt bistånd och behöver söka för en ny period förnyar din ansökan via e-tjänsten.

  När du använder vår e-tjänst kan du följa ditt ärende direkt i datorn, surfplattan eller mobilen. Du kan se beräkning, beslut och eventuell utbetalning. Du kan även ändra dina kontaktuppgifter och skicka meddelande till din handläggare.

  För att använda e-tjänsten behöver du ha BankID eller mobilt BankID. Kontakta din bank om du inte har BankID så hjälper dem dig. Du kan även logga in med Freja eID PLUS.

 • Hjälp med ansökan

  Om det är första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd och du behöver hjälp med din digitala ansökan kan du kontakta socionomerna som arbetar med ekonomiskt bistånd. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

  Kontakta din handläggare om du behöver söka för en ny period och behöver hjälp med din digitala ansökan.

 • Så behandlas din ansökan

  Vid bedömning av om du har rätt till ekonomiskt bistånd tittar vi på fyra olika frågeställningar:

  • Bidrar du till din självförsörjning på sikt?
  • Kan behovet tillgodoses på något annat sätt?
  • Är dina kostnader skäliga?
  • Finns det några särskilda skäl?

  När en ansökan kommer in till oss får du ett meddelande i e-tjänsten om vilka underlag du behöver lämna in. Det är viktigt att alla underlag lämnas in. Om underlagen inte är tillräckliga kan handläggaren inte utreda ansökan och du får ett avslag.

  Handläggaren gör en ekonomisk prövning av dina inkomster och utgifter och av vad du själv har gjort för att klara din försörjning. Vi gör en bedömning och fattar beslut som sedan skickas till dig digitalt. Eventuell utbetalning sker vanligtvis till ditt bankkonto. Ansökan ska göras digitalt en gång i månaden.

  Har du fått helt eller delvis avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet. När vi skickar ut beslut om avslag får du alltid information om hur du ska gå tillväga för att överklaga.

Ansök om ekonomiskt bistånd

Ansök om ekonomiskt bistånd (e-tjänst).

E-tjänsten är stängd för underhåll den 15 januari mellan klockan 10-14.

Följ ditt ärende

Om du ansöker digitalt ansvarar du för att följa ditt ärende i e-tjänsten.

I e-tjänsten kan du exempelvis se:

 • om det finns en kallelse till besök
 • att ansökan är registrerad
 • om ansökan har blivit beviljad
 • när pengarna betalas ut.

I e-tjänsten har du också möjlighet att kommunicera direkt med din handläggare.

Kontakt

Ekonomiskt bistånd

Telefonnummer
046-25 12 00

Telefontid för ekonomiskt bistånd:

 • Måndag, tisdag, onsdag och fredag klockan 10-10:45
 • Torsdag klockan 15-15:45.

Arbetsmarknadsförvaltningen