Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd

På den här sidan hittar du svar på vanliga frågor om ekonomiskt bistånd.

Frågor och svar

 • Hur går jag tillväga för att söka om ekonomiskt bistånd?

  Om du är i behov av ekonomiskt bistånd kan du lämna en ansökan via vår e-tjänst. På vår hemsida finns mer information om ekonomiskt bistånd, kontaktuppgifter och länk till e-tjänsten.

  Innan du ansöker kan du göra en provberäkning för att räkna ut om du ligger över eller under nivån för att kunna få ekonomiskt bistånd. Observera att resultatet inte ger dig ett slutgiltigt besked. Gör en provberäkning.

  Behöver du stöd att planera din ekonomi kan du kontakta vår budget- och skuldrådgivare.
  Telefonnummer: 046- 287 17 07.

 • Jag har gjort en ansökan om ekonomiskt bistånd. Vad händer nu? Hur går utredningen till?

  Om det är första gången du ansöker får du ett meddelande i e-tjänsten efter att din ansökan har skickats in. I meddelandet informeras du om tid för nybesök samt vilka underlag du ska inkomma med. Du får även besked om vilket datum du senast ska lämna in begärda underlag. Det är viktigt att alla underlag lämnas till oss i tid. Om underlagen inte är tillräckliga kan handläggaren inte utreda ansökan och du får ett avslag.

  Om du ska söka igen gör du detta via e-tjänsten. Inga underlag ska bifogas med ansökan men du måste kunna visa alla underlag vid en eventuell stickprovskontroll.

  Handläggaren gör en ekonomisk prövning av dina inkomster och utgifter och av vad du själv har gjort för att klara din försörjning. Det är du som söker om bistånd som ska visa att du har rätt att få bistånd. Ibland kan handläggaren även vilja träffa dig innan beslutet fattas. Eventuell utbetalning sker vanligtvis till ditt bankkonto.

  Har du fått helt eller delvis avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet. När vi skickar ut beslut om avslag får du alltid information om hur du skall gå tillväga för att överklaga.

  Läs mer om ansökan och hur utredningen går till på vår hemsida.

 • Vem beslutar om socialbidrag?

  Det är socionomerna som arbetar med ekonomiskt bistånd. De fattar sina beslut utifrån socialtjänstlagen, Socialstyrelsens rekommendationer och kommunens egna riktlinjer.

  För att göra en ansökan om försörjningsstöd kan du gå in på vår hemsida och ansöka digitalt där.

  Har du frågor kan du kontakta våra socionomer på telefonnummer 046-25 12 00. De har telefontid måndag, tisdag, onsdag och fredag klockan 10-10.45, samt torsdag klockan 15-15.45.

 • Vad gör jag om jag kommer på att jag har skrivit fel uppgifter efter att jag skickat in min ansökan?

  När du skickat in din ansökan kan du inte ändra i den. Om du redan har en handläggare ring och meddela vad som blivit fel. Om du saknar namn eller kontaktuppgifter till din handläggare kan du ringa oss på telefonnummer 046-25 12 00.

 • Jag har ansökt, men inte fått beslut än. Nu är pengarna snart slut. Vad ska jag göra?

  Handläggningen för en ny ansökan är tio arbetsdagar och fem arbetsdagar för en löpande ansökan. Kan du lösa ditt akuta behov på annat sätt? Kanske kan du äta hos en vän i avvaktan på beslut eller kanske har du mat hemma så det räcker några dagar?

  Om du inte kan lösa ditt akuta behov kan du kontakta din handläggare för att beskriva den akuta situationen. Om du inte har en handläggare kan du vända dig till oss på telefonnummer 046-25 12 00.

 • Vad gör jag om jag inte kan betala min hyra?

  Du kan i första hand kontakta din hyresvärd för att försöka göra en avbetalningsplan. Om det inte går kan du fundera på om du kan låna pengar av någon för hyran. Om du är utan tillräcklig inkomst kan du vända dig till kommunen för att ansöka om ekonomiskt bistånd.

  Ekonomiskt bistånd beviljas bara om alla andra alternativ för att lösa situationen är prövade. Att få bistånd till hyra och uppehälle är inte kravlöst utan du måste redovisa vad du har för tillgångar och eventuellt sälja dem. Det kan till exempel gälla följande:

  • Bankmedel och aktier
  • Bil
  • Fastighet och bostadsrätt
  • Andra värdesaker
 • Vad gör jag om jag är i akut behov av pengar?

  Vid akut nöd om pengar kontaktar du oss på telefonnummer 046-25 12 00. Om det är kväll eller helg kontaktar du sociala jouren.

 • Kan jag söka ekonomiskt bistånd om jag har blivit uppsagd från mitt jobb och har inte rätt till a-kassa?

  Du har alltid rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd. Ett krav för att du ska ha möjlighet att få ekonomiskt bistånd är att du ska vara aktivt arbetssökande.

  Tänk på att skriva in dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen första arbetslösa vardagen och börja söka jobb så fort du fått uppsägningsbeskedet.

 • Hur påverkar lön och bil ekonomiskt bistånd?

  Både inkomst och tillgångar kan minska det ekonomiska biståndet. Inkomst kan till exempel vara lön, a-kassa, sjukpenning eller föräldrapenning. Hus och bil är exempel på tillgångar som kan påverka hur mycket du får. Eftersom ekonomiskt bistånd ska fungera som ett sista skyddsnät kan du behöva sälja dina tillgångar. En handläggare gör en bedömning utifrån just din situation.

 • Kan jag få ekonomiskt bistånd om jag studerar?

  Huvudlinjen är att du ska försörja dig genom studiemedelssystemet (CSN) när du studerar. Endast i undantagsfall kan du ha rätt till bistånd under studier. Du har alltid rätt att ansöka och få din ansökan prövad.

 • Får jag mindre ekonomiskt bistånd om mitt barn sommarjobbar?

  Barns och skolungdomars inkomst av arbete upp till ett prisbasbelopp räknas inte med vid bedömningen av ekonomiskt bistånd. Barn är aldrig skyldiga att försörja sina föräldrar eller syskon, men barnets riksnorm och del av boendekostnaden minskas med de inkomster som överstiger ett prisbasbelopp.

 • Jag håller på med en undersökning i skolan. Hur mycket socialbidrag betalar kommunen ut per år?

  2021 betalade vi ut cirka nio (9) miljoner kronor. 2019 betalade vi ut omkring tio (10) miljoner kronor.

Arbetsmarknadsförvaltningen