Hoppa till huvudinnehåll

Social jour

Sociala jouren kontaktar du för att få hjälp med akuta sociala problem när socialtjänsten har stängt. Akuta sociala problem kan till exempel handla om våld i hemmet, misstanke om att barn far illa eller beroendeproblem.

Sociala jourens uppgifter är

  • Rådgivning, hänvisning och upplysning samt stödjande och utredande samtal.
  • Handläggning av akut bistånd enligt Socialtjänstlagen.
  • Akuta åtgärder enligt vårdlagarna LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) och LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall).

Sociala jouren samarbetar i akuta lägen främst med polis, hälso- och sjukvårdens akutmottagningar och Kvinnojouren. För mer långsiktigt stöd hjälper sociala jouren dig att komma i kontakt med ordinarie socialtjänst närmast följande vardag.

Kontakt

Sociala jouren

Telefonnummer
046-12 12 99

Telefontid:

  • Måndag till torsdag klockan 16 – 24
  • Fredag klockan 14.30 – 01
  • Lördag klockan 13.30 – 01
  • Söndag klockan 13.30 – 24

Sociala jouren har även öppet röda dagar och kväll före helgdag.

Övrig tid

Ring 112 och begär socialtjänstens beredskap. Socialtjänstens beredskap är tillgänglig vardagar när socialtjänsten är stängd, samt under helger den tid sociala jouren inte är i tjänst. Svarar inte beredskapen omedelbart så lämna namn och telefonnummer på telefonsvararen så ringer de upp inom cirka 15 minuter.

Arbetsmarknadsförvaltningen