Hoppa till huvudinnehåll

Akut hjälp

Om du eller någon annan behöver hjälp i en akut situation finns hjälp eller stöd att få. Här hittar du viktiga telefonnummer.

Viktiga telefonnummer

112 – SOS Alarm

Ring 112 om du är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

113 13 – Nationellt informationsnummer

Till 113 13 kan du vända dig för att ge eller få information om större olyckor och kriser.

114 14 – Polisen (inte akut)

Polisens telefonnummer för händelser som inte är akuta.

1177 – Vårdguiden

Ring 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. 1177 svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning vid behov.

Misstanke om att barn eller ungdom far illa

Ring alltid 112 vid akut fara.

Här kan du läsa mer vid misstanke om barn som far illa.

Våld i nära relationer

Ring alltid 112 vid akut fara.

Här kan du läsa mer om våld i nära relationer.

Arbetsmarknadsförvaltningen