Hoppa till huvudinnehåll

Synpunkter, klagomål eller beröm

Dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna utveckla och förbättra våra verksamheter. Har du synpunkter, klagomål eller beröm som berör arbetsmarknadsförvaltningens eller omsorgsförvaltningens verksamheter? Då vill vi gärna att du hör av dig till oss.

Lämna synpunkter, klagomål eller beröm

Vänd dig i första hand direkt till verksamheten

I första hand vänder du dig direkt till verksamheten med synpunkter, klagomål eller beröm. Du kan antingen prata med personal eller chef inom verksamheten. Om det känns svårt att vända sig till verksamheten, eller om du redan har gjort det men det inte har lett till någon förändring, kan du istället vända dig till ansvarig förvaltning.

Om du vill kontakta förvaltningarna

Om du vill lämna synpunkter eller klagomål till arbetsmarknadsförvaltningen eller omsorgsförvaltningen kan du göra det via vår e-tjänst. Du kan vara anonym, men för att få svar måste du lämna dina kontaktuppgifter.

Vad händer sedan?

Alla inkomna synpunkter och klagomål registreras och följs upp. Du som uppgiftslämnare väljer själv om du vill ha återkoppling från verksamheten eller inte.

Hjälp med klagomål

Om du inte är nöjd med hur vi hanterat ditt klagomål eller om du tycker att det känns svårt att framföra ett klagomål direkt till oss kan du få hjälp.

Avser ditt klagomål omsorgsförvaltningens verksamhet såsom vård och omsorg kan du vända dig till Patientnämnden i Region Skåne.

Avser ditt klagomål arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet såsom individ- och familjeomsorg kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Arbetsmarknadsförvaltningen, Omsorgsförvaltningen