Hoppa till huvudinnehåll

Färdtjänst och transporter

Färdtjänsten i Staffanstorps kommun erbjuder möjlighet att resa för dig som, på grund av någon funktionsvariation, har väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationer.

Färdtjänst är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänstresorna sker samordnat med personbil eller specialfordon. Du bokar din resa genom DRT Solutions app DRIP Traveller eller via telefon. Information om hur du laddar ner och använder appen får du via DRIP Traveller Staffanstorp.

Det är Maximilians Transporter AB och Vellinge Taxi AB som har avtalet  att vara transportörer i Staffanstorps kommun. Det innebär att färdtjänst, arbetsresor och skoltransporter kommer att genomföras av dessa transportörer.

Staffanstorps kommun har ett kontantfritt resande. För dig som färdtjänstresenär innebär det att du inte ska betala din egenavgift till föraren när du reser. I stället får du egenavgifterna på faktura månaden efter det att du har rest.

Väljer du att ha en medresenär med dig på din färdtjänstresa, kostar detta dubbel egenavgift för medresenären. Detta belopp debiteras på den färdtjänstberättigades faktura.

 • Färdtjänsttillstånd

  Rätten till färdtjänst utreds enligt lagen om färdtjänst och prövas av kommunens biståndshandläggare. Ansökan gör du skriftligen via vår ansökningsblankett som du hämtar via vår e-tjänsteplattform. I vissa fall kan läkarintyg begäras.

  Kontakta gärna biståndshandläggare för mer information.

  Färdtjänsttillstånd kan efter prövning ges till dig som:

  • är folkbokförd i Staffanstorps kommun.
  • har ett funktionshinder – varaktigt i minst tre månader.
  • har väsentliga svårigheter att använda allmänna kommunikationer och/eller har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand.

  Barn under sju år kan endast beviljas färdtjänst i undantagsfall och om särskilda skäl föreligger.

  Färdtjänsttillstånd utfärdas för en begränsad tid eller i vissa fall tillsvidare.
  Eget fordon utgör inget hinder för att få tillstånd till färdtjänst.

  Kvarstår ditt behov av färdtjänst efter utgången tillståndstid, kontakta biståndshandläggaren.

  Är du inte nöjd med beslutet om färdtjänst kan du överklaga till Förvaltningsrätten.

 • Egenavgifter för färdtjänst

  Taxan för färdtjänst baserar sig på fågelvägsavståndet precis som Skånetrafikens nya avgiftssystem. Om du vill veta vad din resa kommer att kosta kontakta beställningscentralen DRT Solutions 046-211 44 70.

 • Resegaranti

  Om bilen är mer än 30 minuter försenad vid hämtningstillfället, eller om lämning sker mer än 30 minuter efter beställd “senast frammetid”, ska du bli befriad från egenavgiften för den aktuella resan.

  Om färdtjänstresan inte har kunnat genomföras, på grund av skäl som inte är hänförliga till dig som resenär, kan du i efterhand begära ersättning för eventuella utlägg. Ersättning utgår med maximalt 600 kronor för styrkta utlägg.

  Resenär ska iaktta de anvisningar som lämnas av kommunen avseende hur resegarantin kan tas i anspråk.

 • Serviceresekort

  Staffanstorps kommun erbjuder, tillsammans med Skånetrafiken ett Serviceresekort för personer med färdtjänsttillstånd. Serviceresekortet innebär att det går att åka kostnadsfritt med Skånetrafikens bussar, tåg och närtrafiken inom Skåne.

  Serviceresekortet innebär även att den färdtjänstberättigade har rätt att ta med sig en ledsagare som åker utan kostnad. Det är endast ledsagaren som reser utan kostnad med Öresundstågen till Danmark.

  Kortet är personligt och får inte överlåtas, det betyder att du ska kunna visa upp identitetshandlingar.

  Har du frågor, tappat ditt kort eller om ditt kort har gått sönder kontaktar du Skånetrafikens kundtjänst på telefon eller via Skånetrafikens hemsida.

 • Sjukresor

  Tänk på att det inte är tillåtit att åka färdtjänst för sjuk- eller behandlingsresor. För sjukresor ansvarar Skånetrafiken.

  För beställning av sjukresa ring Skånetrafiken 077-177 44 11.

Färdtjänst: DRT Solutions AB

Omsorgsförvaltningen

App-supporten är öppen vardagar klockan 8-16 och nås via telefon 046-272 52 55
Ansökan om färdtjänst: 046-25 11 04
Beställning och avbeställning av resa med färdtjänst: 046-211 44 70
Kostnaden för din resa med färdtjänst: 046-211 44 70
Synpunkter och klagomål på färdtjänst: kundtjanst.staffanstorp@drtsolutions.eu
Försenad bil, mer än 15 minuter: 042-38 50 41
Borttappat eller trasigt serviceresekort: 077-177 77 77
Beställning av sjukresa: 077-177 44 11

Omsorgsförvaltningen