Hoppa till huvudinnehåll

Rehabilitering och hjälpmedel

Rehabilitering – ger dig styrka för ett gott liv

Rehabilitering innebär att du får träning du behöver för att klara förflyttningar och aktiviteter i din bostad. Rehabilitering hjälper dig att bibehålla och /eller träna upp dina fysiska, psykiska, sociala funktioner och lev ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Du kan även få låna hjälpmedel som du har behov av. 

Rehabenheten vänder sig till dig som är 20 år och äldre och bor i ordinärt boende och på LSS-boende samt på det särskilda boendet Klöverlyckan i Hjärup. 

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter kommer till din bostad för att förebygga, förbättra och kompensera för nedsatta funktions- och eller aktivitetsförmågor vid skada eller sjukdom. 

Arbetsterapeut hjälper till med intyg inför ansökan om bostadsanpassning 

 • Träning i hemmet

  Fysioterapeuten bedömer och lägger upp träning för att tryggt klara förflyttningar i hemmet och även att kunna komma ut och in ur bostaden. Det kan innebära träning av balans, gång, rörlighet styrka och förflyttningstekniker.  

  Arbetsterapeuten bedömer och arbetar med träning i dagliga aktiveter till exempel dusch och hushållsaktiviteter. 

  Fysioterapeut och arbetsterapeut samarbetar med undersköterskor i hemtjänst.  

 • Fallprevention

  Fallolyckor och konsekvenser av dem är ett stort problem i samhället. För den som drabbas orsakar fall mycket lidande, både fysiskt och känslomässigt.
  Risken att falla ökar med stigande ålder.  

  Många fall och frakturer kan förebyggas med fysisk träning. Hälsosamma matvanor, en säker miljö och bättre koll på läkemedelsintag anses också minska fallrisken. 

Hjälpmedel

Om du fått en funktionsnedsättning och inte längre klarar att utföra de dagliga aktiviteter som du gjort tidigare, kan du som en del av rehabiliteringen behöva hjälpmedel. 
Exempel på hjälpmedel är rollator, rullstol, toalettförhöjning, badkarsbräda och minneshjälpmedel. Arbetsterapeut bedömer behov, provar ut och förskriver hjälpmedel för klara det dagliga livet till exempel lösningar för dusch och toalett situation.
Fysioterapeut bedömer behov, provar ut och förskriver hjälpmedel för till exempel gång och förflyttningar. 

 • Hjälpmedel i samband med planerad operation

  I samband med en planerad operation av rygg, höftled eller knäled kan du behöva hjälpmedel.
  Kontakta Rehabenheten för mer information

 • Vid fel på ditt hjälpmedel

  Om det uppstår fel på ditt hjälpmedel ska du snarast kontakta Rehabenheten. Ett trasigt hjälpmedel bör inte användas.  

 • Återlämning av hjälpmedel

  Hjälpmedel är ett lån från kommunen och lämnas tillbaka när du inte längre behöver dem eller när du flyttar från kommunen.

  Du lämnar själv tillbaka hjälpmedel på Pilegården, Torget 7 i källaren, hiss finns.
  Det är öppet helgfri måndag-fredag klockan
  8-17.
  Vid återlämning av säng, lyft, rullstol, hygienstol på hjul kontaktas Rehabenheten som ombesörjer hämtning.  

Bostadsanpassning

I samband med ansökan av bostadsanpassning hjälper arbetsterapeuten till med intyg, som kompletterar din ansökan. 

Här kan du läsa mer om bostadsanpassningsbidraget 

Rehabenheten

Omsorgsförvaltningen

Telefonnummer
046-25 11 32

Telefontider

Helgfri måndag-torsdag klockan 8-10

Helgfri fredag klockan 10-12

Omsorgsförvaltningen