Hoppa till huvudinnehåll

Missbruk och beroende

Är du orolig för dig själv eller att någon i din närhet dricker för mycket alkohol eller använder narkotika? Har du eller någon i din närhet problem med spel om pengar? Behöver du som anhörig stöd? Kontakta Kompassen som är kommunens öppenvårdsteam mot missbruk och beroende.

Kompassen vänder sig till personer över 18 år som har problem med alkohol, narkotika och spel om pengar. Vi vänder oss även till dig som är anhörig.

Är du under 18 år eller orolig för någon under 18 år så vänder du dig till Fenix.

När missbruk och beroende inte går att bryta på egen hand eller med hjälp av familj och vänner kan Kompassen vara ett stöd i att skapa och bibehålla motivation och hitta nya strategier.

Kompassen erbjuder

  • Rådgivning om du är orolig för dig själv eller någon annan som har problem med alkohol, narkotika eller spel om pengar och behöver råd och vägledning.
  • Motivationssamtal för stöd och motivering till förändring eller för att bibehålla förändringen som gjorts.
  • Återfallspreventionssamtal om du vill ha hjälp att förebygga återfall. I samtalen arbetar du tillsammans med Kompassens personal med att bland annat kartlägga risksituationer, känna igen och hantera sug och upprätta en nödplan.
  • Öppenvårdsbehandling för strukturerad dag- eller kvällsbehandling i grupp medan du bor kvar hemma.
  • Heldygnsbehandling i de fall du behöver åka till ett behandlingshem för att bryta ditt missbruk och fokusera på ditt tillfrisknande.
  • Anhörigstöd till dig som är anhörig till någon med alkohol-, narkotika- eller spelproblem. Samtalen har fokus på dig och din situation.
    Ansök om anhörigstöd – Anhörig till person med alkohol-, narkotika- eller spelproblem (e-tjänst).

Ansök om stöd

Om du upplever att du har bekymmer med alkohol, narkotika eller spel om pengar kan du ansöka om stöd från kommunen.
Ansök om stöd gällande eget skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika eller spel om pengar (e-tjänst).

Orosanmälan

Om du är orolig att en vuxen far illa i skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika eller spel om pengar bör du anmäla detta till socialtjänsten. Du gör enkelt en orosanmälan dygnet runt genom vår e-tjänst. Individen du är orolig för behöver vara folkbokförd i Staffanstorp kommun. Det kan finnas undantag. Kontakta oss per telefon om du är osäker, se kontaktuppgifter nedan.

Orosanmälan – vuxen (e-tjänst).

Är du i behov av avgiftning?

Om du är i behov av avgiftning vänder du dig till psykiatriska akutvårdsmottagningen.
Telefonnummer: 046-17 41 00
Besöksadress: Baravägen 1, 221 85 Lund

Kontakt

Kompassen

Telefonnummer
046-25 11 00 (via kommunens växel)

E-posta inte känslig information till oss – ring istället.

Kontakta oss via telefon om ditt ärende kan innehålla känslig information, exempelvis när du ska lämna personuppgifter om dig själv eller andra. Detsamma gäller om du ska lämna andra sekretessbelagda uppgifter som till exempel rör din hälsa.

Arbetsmarknadsförvaltningen