Hoppa till huvudinnehåll

Äldre och seniorer

Omsorgsnämndens uttalade ambition är att Staffanstorps kommun ska sträva efter att ha Sveriges bästa livskvalitet för seniorer.

Har du svårt att klara din vardag, eller vill du förändra den hjälp du redan har?

Kontakta då kommunens biståndshandläggare. Alla människor kan någon gång behöva stöd och hjälp från socialtjänsten. I socialtjänstlagen finns bestämmelser om dina rättigheter till stöd. De stöd- och hjälpinsatser som du kan få enligt socialtjänstlagen kallas bistånd. Avsikten med det bistånd som kommunen beviljar är att stärka dina möjligheter till ett självständigt liv.

Vem kan få hjälp?

Ansökan om hjälp görs till kommunens biståndshandläggare. För att kunna bedöma om du har rätt till bistånd måste socialtjänsten göra en utredning. Utredningen genomförs av biståndshandläggaren tillsammans med dig och vid behov även andra kompetenser till exempel distriktsköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. I de flesta fall vill handläggaren träffa dig i din hemmiljö för att i lugn och ro kunna diskutera din ansökan om hjälp.

De uppgifter som du lämnar till biståndshandläggaren antecknas i en personakt. Socialtjänsten är skyldig att dokumentera all handläggning av ärenden som rör enskilda personer. Denna skyldighet är grunden för att ditt ärende ska behandlas på ett rättssäkert och lagenligt sätt.

När utredningen är klar fattar biståndshandläggaren ett beslut. Du får beslutet skriftligt skickat hem till dig. Om beslutet blir ett avslag, att du inte beviljas den hjälp du har ansökt om, har du möjlighet att överklaga beslutet. Tillsammans med beslutet får du också information om var och hur du överklagar.

Biståndshandläggare

Omsorgsförvaltningen

Telefonnummer
046-25 11 04

Öppettider

Helgfria vardagar
måndag: klockan 09-12
tisdag: klockan 09-12
onsdag: klockan 10-12
torsdag: klockan 09-12
fredag: klockan 09-12

    Omsorgsförvaltningen