Hoppa till huvudinnehåll

Demens

Omvårdnaden ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Vården ska sträva efter att synliggöra hela personen och tillgodose andliga, existentiella, sociala och psykiska behov i lika hög utsträckning som fysiska behov. Omvårdnadsinsatserna ska anpassas utifrån personen med kognitiv sjukdom/demenssjukdom och hans/hennes anhörigas behov och önskemål.

Vid bedömning av personens vård och omsorg krävs flera kompetenser från olika yrkesgrupper, för att tillgodose individens behov av vård och omsorg ur ett helhetsperspektiv.

Övergripande riktlinjer för demensvård:

  • En genomförandeplan och en levnadsberättelse ska upprättas.
  • Personen med demens ska erbjudas, när behov finns, möjlighet att delta i individuellt anpassade aktiviteter som dagverksamhet, avlösning samt ledsagning.
  • Det ska vara en hög personalkontinuitet.
  • Personalen ska ges utbildning och handledning som är anpassad för verksamheten.
  • Anhöriga ska ges stöd och kunskap för att om möjligt underlätta anhörigas roll.
  • Insatser mellan kommun och primärvård ska samordnas med syfte att erbjuda stöd till personen med demens samt deras anhöriga.
  • Vårdinsatser och beviljade biståndsinsatser ska följas upp årligen i ordinärt och särskilt boende.

Silviasjuksköterska

Omsorgsförvaltningen

Telefonnummer
046-25 11 00

Omsorgsförvaltningen