Hoppa till huvudinnehåll

Anhörigstöd och avlastning

Anhörig kan vara en make eller maka, en son eller dotter, en granne eller god vän som hjälper/stödjer någon sjuk eller någon med funktionsnedsättning.

 • Om du ger stöd till någon

  I anhörigverksamheten är det du som vårdar, stödjer och hjälper som är huvudpersonen. Genom stöd till dig kan vi på olika sätt underlätta din situation samt bidra till en ökad livskvalitet.

  • Känner dig ensam med allt ansvar?
  • Behöver du tala med tala med någon som lyssnar och ger stöd utifrån dina behov – enskilt eller i grupp?
  • Behöver du information om vad omsorgsförvaltningen har att erbjuda?
  • Behöver du hjälp med att förmedla kontakter exempelvis inom omsorgsförvaltningen?

  Kontakta då gärna anhörigsamordnaren. Tillsammans kommer vi fram till vad som är bäst för dig.

  Om du som anhörig av någon anledning har svårt att komma hemifrån eller av andra skäl föredrar ett hembesök går detta lika bra efter överenskommelse.

 • Avlösning

  Du som vårdar en närstående kan få hjälp med avlösning i vårdarbetet. Det finns olika former av avlösning, du och din närstående väljer själv det som passar er bäst. Avlösning i hemmet innebär att vårdpersonal tillfälligt övertar omvårdnaden så att du som vårdar får möjlighet att koppla av, uträtta ärenden, delta i någon aktivitet eller liknande. Detta är ett bistånd som du kan få efter en biståndsbedömning.

  Du kan få avlösning vid enstaka tillfällen eller som ett regelbundet återkommande stöd. En annan form av avlösning är dagvård. Dagvården ger din närstående möjlighet att delta i aktiviteter samtidigt som du som vårdar får avlösning. Särskild dagvård finns för personer med demens.

  Den som är beviljad insatser inom SoL och LSS kan få akut hjälp med två timmars varsel, men normalt ska behovet anmälas minst två dygn i förväg.

 • Korttidsvård

  Behöver du avlösning för en längre period kan korttidsvård vara ett bra alternativ. Det innebär att din närstående vistas på kommunens korttidsenhet några dagar eller under en till två veckor. Korttidsvård kan ges vid ett enstaka tillfälle eller som en regelbundet återkommande vistelse, så kallad växelvård. Växelvård innebär till exempel att din närstående regelbundet växlar mellan till exempel en veckas vistelse på korttidsenhet och tre veckor i hemmet.

  Tillsammans hoppas vi kunna ge dig det stöd som du som anhörig eller vän behöver.

Anhörigsamordnare

Omsorgsförvaltningen

Telefonnummer
046-25 11 04

Öppettider

Kontakta vår mottagning vid frågor måndag-fredag  kl 9-12 

Tjänsten tillträds av Ida Jarl 1 oktober 2022

Omsorgsförvaltningen