Hoppa till huvudinnehåll

Anhörigstöd och avlösning

Är du partner, son eller dotter, granne eller god vän och stödjer/hjälper en närstående som är sjuk och/eller har en funktionsnedsättning? Då kan anhörigstöd vara något för dig!

I anhörigverksamheten är det du som vårdar, stödjer och hjälper som är huvudpersonen. Anhörigstöd syftar till att förhindra att du som är anhörig drabbas av egen sjukdom eller ohälsa. Genom stöd till dig hoppas vi att på olika sätt kunna underlätta din situation samt bidra till en ökad livskvalitet.

Är du anhörig till någon som har särskilda behov, har du laglig rätt till stöd från kommunen. Genom anhörigverksamheten i Staffanstorps kommun kan du få stöd på olika sätt som du kan läsa om här.

 • Enskilda samtal

  Anhörigkonsulenten erbjuder samtal för dig som anhörig, som fokuserar på anhörigskapet, din livssituation och ditt mående samt de frågor som känns viktiga för just dig. I samtal kan du även få information om vilken hjälp kommunen har att erbjuda samt rådgivning och vägledning utifrån din och din närståendes situation. Samtalen kan ske via telefon, besök i anhöriglokalen eller genom hembesök – det är helt utifrån dina önskemål och behov.

 • Gemensamma samtal

  För anhöriga till personer med konstaterad demenssjukdom/kognitiv sjukdom erbjuder anhörigkonsulenten tillsammans med kommunens silviasjuksköterska gemensamma samtal. Vi kan träffas i anhöriglokalen eller göra hembesök.

 • Utbildning

  För anhöriga som lever ihop med en person med konstaterad demenssjukdom/kognitiv sjukdom anordnar kommunens silviasjuksköterska och anhörigkonsulenten regelbundna utbildningstillfällen. Genom utbildningen önskar vi stärka dig som anhörig i din roll genom ökad kunskap kring bl.a. sjukdomen, bemötande, anhörigskapet, förflyttningar, juridiska frågor och kost.

 • Samtalsgrupper

  Anhörigkonsulenten erbjuder även stöd i form av samtalsgrupper för anhöriga som önskar samtala med andra i liknande situationer och utbyta tankar/erfarenheter med varandra.

Utbildning, samtal, hembesök och deltagande i samtalsgrupperna är kostnadsfria. Samtalen med anhörigkonsulenten dokumenteras inte och anhörigkonsulenten har tystnadsplikt.

Har du frågor/funderingar kring anhörigstödet eller är intresserad av att ta del av det, kontakta då gärna anhörigkonsulenten. Vår vision är att kunna utforma anhörigstödet på ett flexibelt sätt utifrån den anhörigas behov och önskemål, så du är varmt välkommen att framföra vad just du önskar stöd med.

Avlösning

Att ge omvårdnad till en närstående är helt frivilligt och du har rätt att få avlastning i vårdarbetet. Det kan till exempel vara genom hemtjänstinsatser, avlösning i hemmet eller dagverksamhet. Hemtjänstinsatser kan innebära stöd med dusch, hjälp att bereda måltider, gå ut på promenad med mera. Avlösning i hemmet innebär att vårdpersonal tillfälligt övertar omvårdnaden om din närstående, så att du som vårdar får möjlighet att koppla av, uträtta ärenden, delta i någon aktivitet eller liknande. Dagverksamhet ger din närstående möjlighet att delta i aktiviteter i grupp med andra, samtidigt som du får tid för dig själv. Särskild dagverksamhet finns för personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom.

 

Hemtjänst, avlösning i hemmet och dagverksamhet är exempel på biståndsbedömda insatser som kommunen kan erbjuda. Det är något man ansöker om, som en handläggare sedan utreder och fattar beslut om.

Korttidsvård

 • Korttidsvård

  Behöver du avlösning för en längre period kan korttidsvård vara ett bra alternativ. Det innebär att din närstående vistas på kommunens korttidsenhet några dagar eller under en till två veckor. Korttidsvård kan ges vid ett enstaka tillfälle eller som en regelbundet återkommande vistelse, så kallad växelvård. Växelvård innebär till exempel att din närstående regelbundet växlar mellan till exempel en veckas vistelse på korttidsenhet och tre veckor i hemmet.

Anhörigkonsulent

Omsorgsförvaltningen

Telefonnummer
046-25 12 23

Vid frågor om bistånd, vänligen kontakta vår mottagning
E-mail: omsorg@staffanstorp.se
Telefonnummer: 046-25 11 04
Telefontiderna är:
Helgfri måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 9-12
Helgfri onsdag, klockan 10-12

Omsorgsförvaltningen