Hoppa till huvudinnehåll

Utförare inom hemtjänsten

I Staffanstorp får du själv välja vem du vill ha som utförare av hemtjänst om du har rätt till hjälp i hemmet. Utförarna ska vara godkända av kommunen. Att en utförare är godkänd innebär att den uppfyller de krav som kommunen satt upp. Kraven innehåller allt från utbildning och kompetens för att utföra arbetet med bästa kvalitet. Samma krav ställs på privata och kommunala utförare.

Vem kan hjälpa mig att göra mitt val?

Du kan ta hjälp av en anhörig eller någon annan om du har svårt att välja själv. Din biståndshandläggare kan också stödja och vägleda i valsituationen, men inte välja åt dig. Du har rätt att byta utförare om du skulle vara missnöjd med den du valt. Det är alltså du som bedömer kvaliteten på tjänsterna som utförs.

Om du inte kan eller vill välja utförare, lämnas uppdraget till den utförare som har kommunens basansvar, vilket är Forenede Care AB.

För att jämföra kommunens utförare av hemtjänst kan du ta hjälp av Äldreguiden, en tjänst från Socialstyrelsen.

 • Vad är Kundval?

  Lagen om valfrihetssystem (LOV) har funnits sedan 2009 och ger kommuner och landsting möjlighet att införa ett system där du som medborgare kan välja mellan olika utförare
  som erbjuder vård- eller olika typer av omsorgstjänster.
  Staffanstorps kommun har valt att använda sig av LOV för tjänsterna hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boende.
  I Staffanstorps kommun kallar vi detta för Kundval.

 • Vilka krav ställs?

  Det är upp till varje kommun att bestämma vilka krav som ska ställas på utförarna.
  För att en utförare ska bli godkänd krävs att de uppfyller de krav som kommunen har
  beslutat om och formulerat i en Kravspecifikation. Kraven innefattar allt från
  utbildning och kompetens för att utföra arbetet, till kvalitetsarbete med mera. Samma
  krav ställs på alla utförare. För att driva hemtjänst eller ett särskilt boende/vårdboende krävs även ett tillstånd som utfärdas av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)

 • Kvalitet

  Du vill naturligtvis ha god kvalitet på den hjälp du får.
  Det yttersta ansvaret ligger kvar på kommunen som är skyldig att kontrollera och följa upp utförarnas tjänster. Omsorgsnämnden följer upp utförarnas arbete och kontrollerar att arbetet utförs enligt gällande föreskrifter, de krav som kommunen ställt och håller en god kvalitet. Socialstyrelsen genomför årligen brukarundersökningar som gäller utförarna inom hemtjänst och särskilt boende.

 • Hur väljer jag?

  Av ditt beslut som du fått från biståndshandläggaren framgår vilka insatser
  du har rätt till. Du väljer utförare genom att fylla i en valblankett som du får av biståndshandläggaren eller hämtar via vår e-tjänsteplattform. Information om
  utförarna finns längre ner på denna sida. Du kan även få information via din
  biståndshandläggare. I Äldreguiden kan du jämföra utförarna inom äldreomsorgen i kommunen.

 • Kan jag få hjälp att välja?

  Du kan ta hjälp av en anhörig eller annan person om du har svårt att välja själv.
  Biståndshandläggarna kan ge information om alternativen och hjälpa dig med kontakt med utförarna, men de kan inte välja åt dig. Biståndshandläggaren kan också hjälpa dig att fylla i blanketten.

 • Vad händer sedan?

  När du valt kommer utföraren att kontakta dig. Ni ska tillsammans planera när och hur
  din hjälp ska utföras.

 • Kan jag byta utförare?

  Du har möjlighet att byta utförare när du så önskar. Biståndshandläggaren hjälper dig med ditt omval. Du kan även göra det skriftligen på en valblankett som du hämtar via vår e-tjänsteplattform.

 • Om jag har synpunkter på min utförare?

  Om du av någon anledning är missnöjd med din utförare bör du kontakta utförarens
  kontaktperson och framföra dina synpunkter. Detta bör du göra även om du sedan väljer
  att byta utförare. Du kan också vända dig till Medborgarkontoret eller din
  biståndshandläggare

 • Vad kostar det?

  Du betalar samma avgift oavsett vem som är utförare.

 • Tips inför valet av utförare

  Ring runt och ställ frågor till utförarna, då kan du få en uppfattning av vem som passar dig bäst. Kanske känner du någon som redan anlitat en av utförarna, då har du möjlighet att ta referenser. Tänk på att ditt val inte är definitivt utan att du kan byta om du skulle vara missnöjd. Du kan också ta del av de brukarundersökningar som gjorts.

Utförare inom kundval – Omvårdnad och service

Utförare av kundval – Service

Biståndshandläggare

Omsorgsförvaltningen

Telefonnummer
046-25 11 04

Öppettider

Helgfria vardagar
måndag: klockan 09-12
tisdag: klockan 09-12
onsdag: klockan 10-12
torsdag: klockan 09-12
fredag: klockan 09-12

Omsorgsförvaltningen