Hoppa till huvudinnehåll

Boende för äldre och seniorer

Om du har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av hemtjänst, kan du vara berättigad till särskilt boende. På ett särskilt boende får du bo med andra och där får du hjälp med all den omvårdad och omsorg du behöver. Boendet ger alla hjälpinsatser som du behöver i det dagliga livet. Med omfattande hjälpbehov menas behov av hjälp dag, kväll, helg och normalt också natt. Behoven kan vara av både fysisk och psykisk art. Det är dina behov som styr, inte diagnos eller behovens orsak.

Kontakta biståndshandläggare för att ansöka om särskilt boende. Du kan även ansöka skriftligen på en ansökningsblankett som du hämtar via vår e-tjänsteplattform.

 • Hur gör jag för att flytta in till särskilt boende?

  För att få flytta till ett särskilt boende behövs ett biståndsbeslut. Om du vill ansöka om särskilt boende kan du kontakta kommunen. När din ansökan är mottagen får du träffa en biståndshandläggare som utreder ditt behov av hjälp och beslutar vilket stöd du ska få.

  Beslutet reglerar även vilka hjälpinsatser i boendet som du ska få. Hjälpinsatserna planeras och följs upp av boendet tillsammans med dig.

  När du söker finns det två olika typer av boenden:
  – boende för äldre med fysisk funktionsvariation
  – boende för personer med demenssjukdom

 • Vad är kundval?

  Lagen om valfrihetssystem (LOV) har funnits sedan 2009 och ger kommuner och landsting
  möjlighet att införa ett system där Du som medborgare kan välja mellan olika Utförare
  som erbjuder vård- eller olika typer av omsorgstjänster.
  Staffanstorps kommun har valt att använda sig av LOV för tjänsterna hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boende.
  I Staffanstorps kommun kallar vi detta för Kundval.

 • Vilka krav ställs

  Det är upp till varje kommun att bestämma vilka krav som ska ställas på utförarna.
  För att en Utförare ska bli godkänd krävs att de uppfyller de krav som kommunen har beslutat om och formulerat i en Kravspecifikation. Kraven innefattar allt från utbildning och kompetens för att utföra arbetet, till kvalitetsarbete med mera. Samma krav ställs på alla utförare.
  För att driva hemtjänst eller ett särskilt boende/vårdboende krävs även ett tillstånd som utfärdas av Inspektionen för vård och Omsorg (IVO)

 • Kvalitet

  Du vill naturligtvis ha god kvalitet på den hjälp Du får.
  Det yttersta ansvaret ligger kvar på kommunen som är skyldig att kontrollera och följa upp utförarnas tjänster. Omsorgsnämnden följer upp utförarnas arbete och kontrollerar att arbetet utförs enligt gällande föreskrifter, de krav som kommunen ställt och håller en god kvalitet. Socialstyrelsen genomför årligen brukarundersökningar som gäller utförarna inom hemtjänst och särskilt boende.

 • Hur väljer jag?

  Av ditt beslut som Du fått från biståndshandläggaren framgår vilka insatser Du har rätt till. Du väljer utförare genom att fylla i en valblankett som Du får av biståndshandläggaren. Du kan även hämta valblanketten via vår e-tjänsteplattform. Information om utförarna finns på kommunens hemsida. Du kan även få information via din biståndshandläggare.

 • Val av Särskilt boende

  På valblanketten för Vårdboende ska Du fylla i tre alternativ. Om det inte finns en ledig bostad på det boendet Du valt i första hand kommer Du att erbjudas ett annat boende i den prioriteringsordning Du valt. Om Du önskar kommer Du då att kunna stå i kö för att byta boende.

 • Kan jag få hjälp att välja?

  Du kan ta hjälp av en anhörig eller annan person om Du har svårt att välja själv.
  Biståndshandläggarna kan ge information om alternativen och hjälpa dig med kontakt med utförarna, men de kan inte välja åt dig. Biståndshandläggaren kan också hjälpa dig att fylla i blanketten.

  Vill du jämföra kommunens särskilda boenden kan du ta hjälp av Äldreguiden, en tjänst från Socialstyrelsen.

 • Kan jag byta utförare

  Du har möjlighet att byta utförare när Du så önskar. Du kontaktar Biståndshandläggare för blankett av omval. Du kan även hämta blanketten via vår e-tjänsteplattform.

Staffanstorps kommun har fyra särskilda boenden:

 • Magnoliagården

  Magnoliagårdens vårdboende är beläget i centrala Staffanstorp. Boendet är uppdelat i 7
  enheter med 8–13 lägenheter inom varje enhet. Boendet drivs av Forenede Care.

  Antal lägenheter: 75 varav demensplatser: 28

  Hyra per månad: 6 187 kronor

  Adress:
  Norregatan 6A
  245 31 Staffanstorp
  Telefon: 0704-20 14 70
  Verksamhetschef: Emilie Borgström

  Du kan läsa mer om Magnoliagården på deras hemsida härÖppnas i nytt fönster

 • Sockerstan

  Sockerstan är ett nybyggt vårdboende beläget i Staffanstorps tätort. Boendet är uppdelat i 8 enheter med 9 lägenheter inom varje enhet.
  Boendet drivs av Humana Omsorg AB

  Antal lägenheter: 72 varav demensplatser: 36

  Hyra per månad: 7 500 kr
  Adress
  Amarantgatan 12
  245 33 Staffanstorp
  Tel: 070-164 73 30
  Verksamhetschef: Cenitha Nilsson

  Du kan läsa mer om Sockerstan på deras hemsida härÖppnas i nytt fönster

 • Villa Roos Park

  Villa Roos Park är ett nybyggt vårdboende för personer med demenssjukdom beläget i centrala Staffanstorp. Boendet är uppdelat i 7 enheter med 9 lägenheter inom varje enhet.
  Boendet drivs av Vardaga Äldreomsorg.

  Antal lägenheter: 63 varav demensplatser 63

  Hyra per månad: 7 500 kr

  Annerovägen 1
  245 38 Staffanstorp
  Tel: 073-514 67 17
  Verksamhetschef: Susanne Steffensson

  Du kan läsa mer om Villa Roos Park på deras hemsida härÖppnas i nytt fönster

 • Villa Vikhem

  Villa Vikhem är ett nybyggt vårdboende beläget i södra delen av Staffanstorps tätort. Boendet är uppdelat i 6 boendeenheter med 10 lägenheter inom varje enhet.
  Boendet drivs av Vardaga AB

  Antal lägenheter: 60
  Hyra per månad: 7 500 kr

  Adress
  Vikhems bygata 100
  245 43 Staffanstorp
  Tel: 076-002 37 95
  Verksamhetschef: Selma Sehic

  Du kan läsa mer på Villa Vikhems hemsida härÖppnas i nytt fönster

Biståndshandläggare

Omsorgsförvaltningen

Telefonnummer
046-25 11 04

Öppettider

Helgfria vardagar
måndag: klockan 09-12
tisdag: klockan 09-12
onsdag: klockan 10-12
torsdag: klockan 09-12
fredag: klockan 09-12

Omsorgsförvaltningen