Hoppa till huvudinnehåll

Kvalitetsberättelser – Vård och omsorg

Kvalitetsuppföljningar görs regelbundet i samtliga verksamheter inom vård och omsorg, oberoende om de drivs av Staffanstorps kommun eller i privat regi.

Varje utförare sammanställer årligen en kvalitetsberättelse där de redovisar hur de arbetat med kvalitet under året, samt viktiga nyckeltal. Kvalitetsberättelsen ligger till grund för handlingsplaner och uppföljningar under det kommande året. Kvalitetsberättelserna presenteras för omsorgsnämnden, vilket vanligen sker i april. Handlingarna kan begäras ut via kommunens kansli.

Kvalitetsberättelser görs för vård och omsorg, hemtjänst och särskilt boende.

Information om resultaten i de olika verksamheterna, samt svar på den stora årliga enkäten ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”, finns också att läsa i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

Omsorgsförvaltningen