Hoppa till huvudinnehåll

Dödsfall och begravning

När en person avlider ska en bouppteckning eller en dödsboanmälan göras, det vill säga en redovisning av den avlidnes tillgångar och skulder. Som dödsbodelägare kan du ansöka om att kommunen gör en dödsboanmälan. Du kan även ansöka om bistånd till begravningskostnaden om det inte finns tillräckligt med pengar i dödsboet.

Begravningsavgift

Begravningsavgiften är en årlig avgift som betalas av alla medborgare. Avgiften bekostar bland annat lokaler, kremering, transporter och gravsättning.

Begravningsavgiften betalas via skattsedeln och denna betalar du oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte eftersom begravningsverksamheten anses vara en samhällsangelägenhet för alla medborgare. Det är Svenska kyrkan som ansvarar för det praktiska kring begravningar och kyrkogårdar.

Begravningsombud för den som inte tillhör Svenska Kyrkan

Länsstyrelsen utser begravningsombud som granskar begravningsverksamheten. De undersöker bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och att begravningsverksamheten använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt.

Mer information om begravningsombud på Länsstyrelsen Skånes webbplats

Dödsboanmälan

När en person avlider ska en bouppteckning göras, det vill säga en redovisning av den avlidnes tillgångar och skulder. Om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet finns i vissa fall en möjlighet för socialtjänsten att göra en dödsboanmälan. Dödsboanmälan ska göras inom två månader och ersätter i så fall bouppteckningen.

Kontakt

Staffanstorps kommun

Telefonnummer
046-25 11 00 (växel)

Kommunstyrelseförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen