Hoppa till huvudinnehåll

Våld i nära relationer

Lever du i en destruktiv relation där din partner bestämmer över dig? Har din partner kontroll över din ekonomi? Har du förbjudits att ha kontakt med vänner och släktingar? Har du blivit slagen, knuffad eller fasthållen? Har du blivit tvingad till sexuella handlingar? Har din partner hotat att skada dig eller sig själv om du lämnar relationen? Känner du igen dig? Kontakta oss.

Akut fara?

Ring alltid 112 vid akut fara.

Stöd och hjälp utifrån dina behov

Socialtjänsten har ansvar att ge stöd till dig som är våldsutsatt, våldsutövare och till dig som löper risk för hedersrelaterat våld och förtryck.

Att bli utsatt för våld och hot av någon du känner kan vara svårt att hantera. Vill du ha hjälp så finns det möjlighet att få stöd.

Socialtjänsten kan erbjuda

 • Rådgivning
 • Samtalsstöd
 • Hjälp till skyddat boende

Kontakt

Socionom mot våld i nära relationer

Telefonnummer
046-25 11 00 (via kommunens växel)

Kvällar och helger hänvisas du till sociala jouren.

Mottag för barn och familj

Kontakta mottaget för barn och familj om du kommer i kontakt med barn eller unga som upplever våld.

Telefonnummer
046-25 11 18

Telefontid:

 • Måndag till fredag klockan 10-12 och 13-15
  Övrig tid kan meddelande lämnas i röstbrevlådan så ringer vi upp.

Behöver du mer eller annat stöd?

 • Här finns information och kontaktuppgifter för dig som önskar mer eller annat stöd.

  Kriscentrum Mellersta Skåne

  Kriscentrum 046-359 50 71 är en samtalsmottagning för vuxna och barn. Mottagningen arbetar mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Alla är välkomna, oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning.

  Mottagningen vänder sig till dig som blivit utsatt för, upplevt eller utövat våld i en nära relation. Alla erbjuds en individuell samtalskontakt men det finns även grupper för vuxna och barn. Samtalen är kostnadsfria.

  Mer information och kontaktuppgifter finns på Kriscentrums hemsida.

  Kvinnofridslinjen

  Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Vi har öppet dygnet runt. Ditt samtal kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen.

  Läs mer på Kvinnofridslinjens hemsida.

  Terrafem

  Terrafem 020-52 10 10 erbjuder stöd och rådgivning på 72 olika språk. Samtalet är gratis och syns inte på din telefonräkning. Terrafem kan bland annat ge dig stöd i kris och juridisk rådgivning via juristjouren.

  Läs mer på Terrafems hemsida.

  Välj att sluta

  Välj att sluta 020-55 56 66 är en telefonlinje för dig som riskerar att skada den du älskar. Samtalet är gratis och syns inte på din telefonräkning.

  Läs mer på Välj att slutas hemsida.

  Kärleken är fri – Rädda barnen

  Kärleken är fri är en verksamhet inom Rädda barnen som arbetar för att motverka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Kärleken är fri har en stödchatt som riktar sig till unga mellan 12-25 år som vill ha råd och stöd om hedersrelaterade frågor.

  Läs mer på Rädda barnens webbplats Kärleken är fri.

  Storasyster

  Storasyster erbjuder stöd till dig, 13 år eller äldre, som som blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Storasyster har flera stödfunktioner, bland annat chatt, mejljour och onlinesyster.

  Läs mer på Storasysters hemsida.

Arbetsmarknadsförvaltningen