Hoppa till huvudinnehåll

Har du svårt att hantera din ilska?

Säger du elaka eller kränkande saker till en närstående? Har du ett sätt som gör din partner rädd? Har du svårt att kontrollera din ilska? Har du slagit eller slår du någon i familjen? Tappar du lätt kontrollen? Om du utsätter en närstående för våld, eller om du är orolig för att du ska göra det finns det stöd och hjälp att få.

Vad räknas som våld?

Många tänker ofta att våld består av hot, slag och sparkar, men det innefattar mycket mer än så. Våld i en nära relation kan vara mot en partner, en före detta partner, en förälder, ett syskon eller ett barn.

  • Psykiskt våld: kan handla om nedsättande kommentarer, förlöjliganden, glåpord, hot, tvång och trakasserier. Den våldsutsatta kan också utsättas för kontroll och social isolering.
  • Fysiskt våld: kan vara örfilar, knytnävsslag, slag med tillhyggen, knivstick, sparkar och stryptag.
  • Sexuellt våld: kan innebära olika former av sexuellt påtvingade handlingar såsom att tvinga den utsatta att se på pornografi, samlag utan samtycke, sexuella trakasserier och användning av ett sexuellt kränkande språk.
  • Försummelse: kan exempelvis bestå av att den utsatta inte får den hjälp den behöver med mat, medicin eller hygien.
  • Digitalt våld: kan bestå av hotfulla eller kränkande sms eller kontroll av hur någon förflyttar sig via GPS.
  • Materiellt våld: kan innebära förstörelse eller stöld av den utsattas personliga tillhörigheter, bohag, värdesaker med mera.
  • Ekonomiskt våld: kan uttryckas genom ekonomiska hot, begränsningar av gemensamma ekonomiska tillgångar eller genom att tvinga någon att utföra ekonomiska olagligheter.

(Källa: Socialstyrelsen)

Råd och stöd för dig som vill förändra ditt beteende

Socialtjänsten erbjuder upp till fem rådgivande/stödjande samtal för att ge stöd och motivera till förändring. Om det finns behov av fler stödsamtal erbjuder vi kontakt med Kriscentrum i Lund.

Kontaktformulär för rådgivande/stödjande samtal (e-tjänst).

Stöd utanför kommunen

Kriscentrum är en samtalsmottagning i Lund för vuxna och barn som blivit utsatt för, upplevt eller utövat våld i en nära relation. Alla erbjuds en individuell samtalskontakt men det finns även grupper att delta i. Samtalen är kostnadsfria. Mer information och kontaktuppgifter finns på Kriscentrums hemsida.

Välj att sluta (020-555 666) är en telefonlinje för dig som riskerar att skada den du älskar. Här får du möjlighet att prata anonymt med en rådgivare. Samtalet är gratis och syns inte på din telefonräkning. Läs mer på Välj att sluta.

Kontakt

Emil Marteby

Behandlingspedagog

Telefonnummer
046-25 11 00 (via kommunens växel)

Kvällar och helger hänvisas du till sociala jouren.

Arbetsmarknadsförvaltningen