Hoppa till huvudinnehåll

Unga med missbruk

Är du mellan 13-20 år och orolig över att du dricker för mycket alkohol eller använder droger? Behöver du som anhörig stöd?

Fenix

Fenix riktar sig till ungdomar och unga vuxna i åldern 13-20 år i Staffanstorps kommun med risk för att hamna i, eller som har problem med alkohol eller andra droger.

En del av dem vi träffar har testat alkohol och droger någon enstaka gång medan andra har ett beroende. Hos Fenix kan du som ung eller ung vuxen få rådgivning, stöd och behandling.

Även du som anhörig kan kontakta oss för råd och stöd.

Du behöver inte vara säker på att det finns ett beroende för att kontakta oss utan det räcker med att du känner dig orolig.

Fenix erbjuder

  • Rådgivning om du är orolig för dig själv eller någon annan som har problem med alkohol eller droger och behöver råd och vägledning.
  • Individuella samtal och familjesamtal.
  • Repulse, en metod för personer med svårigheter att kontrollera sina impulser.
  • Motivationssamtal för stöd och motivering till förändring eller för att bibehålla förändringen som gjorts.
  • Haschavvänjningsprogram eller cannabisprogram för unga.
  • Drogtester.
  • Återfallspreventionssamtal om du vill ha hjälp att förebygga återfall. I samtalen arbetar du tillsammans med Fenix personal med att bland annat kartlägga risksituationer, känna igen och hantera sug och upprätta en nödplan.
  • Kriminalitetsprogrammet Ett nytt vägval.
  • Anhörigstöd till dig som är anhörig till någon med alkohol-, narkotika- eller spelproblem. Samtalen har fokus på dig och din situation.

Vad kostar det?

Alla samtal är kostnadsfria.

Kontakt

Fenix

Telefonnummer
046-287 17 30
Telefonnummer
046-287 17 31

Om du som ung har svårt att själv ta kontakt med oss så kan du till exempel ta hjälp av en kompis eller någon vuxen som du har förtroende för.

Arbetsmarknadsförvaltningen