Hoppa till huvudinnehåll

Misstanke om att barn far illa

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa så bör du kontakta socialtjänsten och göra en så kallad orosanmälan.

Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. Det är därför viktigt att agera när barn och unga på något sätt misstänks fara illa och kan vara i behov av skydd eller stöd. Det är viktigt att våga se och uppmärksamma dessa barn så att de kan få möjligheten till en förändrad situation.

Akut fara?

Ring alltid 112 vid akut fara.

Hur gör du en orosanmälan?

Om du får kännedom om eller misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör du göra en orosanmälan.

Orosanmälan – vid misstanke eller kännedom om att barn far illa (e-tjänst).

Du kan också lämna din orosanmälan muntligen genom att ringa mottaget för barn och familj. Om du är osäker kring en anmälan kan du ringa för att rådgöra.

Du kan även lämna en skriftlig orosanmälan, se avsnitt längre ner på sidan.

 • Anonym anmälan

  Om du vill vara anonym är det viktigt att veta att du inte ska lämna ditt namn och telefonnummer. Det är också viktigt att fundera över varför du vill vara anonym.

  Känner du familjen är det alltid bäst att du berättar för dem att du är orolig för barnet eller att du tycker att familjen behöver hjälp. Det underlättar om familjen vet vem som gjort anmälan.

 • Anmälningsskyldighet

  Alla yrkesgrupper som arbetar med barn och ungdomar samt sjukvårdspersonal och polis har en lagstadgad skyldighet att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa. Skyldigheten gäller oavsett om man arbetar i privat eller offentlig regi. Man har även skyldighet att bistå socialtjänsten med uppgifter som har betydelse för utredningen.

  De yrkesgrupper som har anmälningsskyldighet får inte vara anonyma i sin anmälan.

Kontakt

Mottag för barn och familj

Telefonnummer
046-25 11 18

Telefontid:

 • Måndag till fredag klockan 10-12 och 13-15
  Övrig tid kan meddelande lämnas i röstbrevlådan så ringer vi upp.

Kväll, natt och helg kan du också kontakta sociala jouren.

Skriftlig anmälan

Om du vill lämna en skriftlig orosanmälan kan du använda mallen nedanför.

Skicka din skriftliga anmälan till:

Staffanstorps kommun
Arbetsmarknadsförvaltningen
Barn och familj
245 80 Staffanstorp

Arbetsmarknadsförvaltningen