Hoppa till huvudinnehåll

Familjerättsliga frågor

Hos familjerätten kan föräldrar få råd och stöd i familjerättsliga frågor i samband med separation eller skilsmässa, adoptioner och när faderskap och föräldraskap ska utredas. Barnets bästa är helt avgörande i familjerättens arbete. Det innebär att inga andra intressen får gå före.

Föräldraskap

När föräldrarna till ett nyfött barn inte är gifta ska föräldraskapet fastställas. Från och med den 1 januari 2022 bekräftar ni föräldraskapet via Skatteverkets e-tjänst inom de första 14 dagarna efter förlossningen. Ni kan även anmäla gemensam vårdnad i e-tjänsten.

För att ni ska kunna använda e-tjänsten krävs följande:

  • Barnet är fött den 1 januari 2022 eller senare.
  • Barnet och föräldrarna är folkbokförda i Sverige.
  • Föräldrarna är myndiga.
  • Bekräftelsen och godkännandet av föräldraskapet sker inom 14 dagar efter barnets födelse.
  • Båda föräldrarna har tillgång till e-legitimation.

Om ni inte gör en digital bekräftelse kommer familjerätten i kommunen att ansvara för föräldraskapsutredningen från dag 15. Skatteverket meddelar familjerätten när en digital bekräftelse inte har gjorts.

Samarbetssamtal

I samarbetssamtal kan föräldrar som inte kan komma överens om hur förhållandena ska vara för barnet efter en separation få hjälp att resonera sig fram till en gemensam syn på vårdnad, boende och umgänge för barnet. Samtalen förutsätter att båda föräldrarna vill delta.

I anslutning till samarbetssamtalen kan överenskommelser göras skriftligen eller muntligen.

Samtalen är kostnadsfria, journalförs inte och omfattas av sekretess.

Boka tid för samarbetssamtal (e-tjänst).

Föräldraplan

En föräldraplan kan beskrivas som ett skriftligt samarbetssamtal. En handbok för hur ni som föräldrar kommit överens om ert gemensamma föräldraskap.

En föräldraplan utarbetas ofta över längre tid.

Om ni är överens

Föräldrar som är överens kan skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge. Avtalet som skrivs är juridiskt bindande. Inom ramen av samarbetssamtal kan föräldrarna enas kring ett avtal.

Familjerätten godkänner bara avtal som bedöms vara till barnets bästa.

Boka tid för att skriva avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge (e-tjänst).

Om ni inte är överens

Om ni som föräldrar inte är överens kan familjerätten på uppdrag av tingsrätten göra en utredning för att bestämma om vårdnad, boende och umgänge. En sådan utredning är omfattande och involverar såväl barn som föräldrar.

Adoption

Adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget. Barnet får samma rättigheter som om det varit ditt biologiska barn och som förälder har du samma skyldigheter till ett adopterat barn som till ett biologiskt.

Familjerätten handlägger och utreder adoptionsfrågor.

Kontakt

Familjerätten

Telefonnummer
046-25 11 00 (via kommunens växel)

Arbetsmarknadsförvaltningen