Hoppa till huvudinnehåll

Stöd till familjen

Som familj ställs man ibland inför olika problem. Det kan till exempel vara bråk och konflikter, men också mycket annat. Det finns hjälp och stöd att få om du behöver.

Här kan du få stöd

Familjecentralen Paletten bedriver en verksamhet som riktar sig till föräldrar och barn (0-6 år). Den är hälsofrämjande, stödjande och tidigt förebyggande.

Familjerätten stöttar och utreder familjerättsliga frågor såsom vårdnad, boende, umgänge, fader- och föräldraskap samt adoptioner. Till familjerätten kan du även komma för samarbetssamtal och för att upprätta en föräldraplan.

Familjeteamet erbjuder råd och stöd till familjer i Staffanstorps kommun med barn i åldrarna 0 – 18 år.

Fenix är en insats riktad till unga i åldrarna 13-20 år och deras anhöriga med alkohol-, drog- och/eller kriminalitetsproblematik.

Familjerådgivningen i Lund erbjuder professionell hjälp genom samtal. Det kan handla om allt från vad som händer när det första barnet kommer, ekonomiska bekymmer, otrohet, konflikter i släkten eller till att känslorna för din partner har försvunnit.

Kriscentrum är en samtalsmottagning för dig som blivit utsatt för, upplevt eller utövat fysiskt, psykiskt eller hedersrelaterat våld och förtryck.

Ansök om stöd

Du kan ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen till dig själv eller som vårdnadshavare till ett barn. Efter att en ansökan inkommit kommer en socionom att kontakta dig för att göra en bedömning av er situation och på vilket sätt vi bäst kan hjälpa er utifrån barnets behov. Exempel på stöd som kan vara aktuellt är familjebehandling, kontaktperson eller kontaktfamilj.

Ansök om stöd enligt socialtjänstlagen till dig som förälder eller till ditt barn (e-tjänst).

Kontakt

Mottag för barn och familj

Telefonnummer
046-25 11 18

Telefontid:

  • Måndag till fredag klockan 10-12 och 13-15
    Övrig tid kan meddelande lämnas i röstbrevlådan så ringer vi upp.

Arbetsmarknadsförvaltningen