Hoppa till huvudinnehåll

Familjehem

Ett familjehem är ett hem som för kortare eller längre tid tar emot barn eller ungdom och ger det vård, omsorg och trygghet. I familjehemmets uppgift ingår också att samarbeta med barnets nätverk och inblandade myndigheter där bland annat socialtjänsten är en part.

Har du funderat på att öppna upp ditt hem och skapa en trygg och stabil tillvaro för ett barn? Då behöver vi dig inom familjehemsvården i Staffanstorps kommun.

Vi rekryterar kontinuerligt personer och familjer som på olika sätt vill hjälpa barn och ungdomar som behöver stöd i form av familjehem eller jourhem.

Som familjehem erbjuds du kontinuerligt stöd i uppdraget, handledning, utbildning och ekonomisk ersättning. Familjehemsvården i Staffanstorps kommun strävar efter ett nära samarbete med sina uppdragstagare där barnets behov står i centrum.

Varför behöver barn placeras i familjehem

Anledningen till att barn och ungdomar behöver placeras i familjehem varierar. Många gånger kan det röra sig om olika slags svårigheter.

Ibland har svårigheterna med föräldrarna att göra. Det kan handla om föräldrars sjukdom, missbruk eller andra fysiska, psykiska eller sociala problem.

I andra fall kan det bero på barnets eget beteende eller situation. Det kan vara att barnet saknar föräldrar, har svårigheter i skolan, relationsproblem hemma, missbruk eller något annat som gör att barnet behöver miljöombyte.

Hur blir jag familjehem?

Kommunens familjehemssocionomer ansvarar för rekrytering av familjehem. Om du är intresserade av att bli familjehem är du välkomna att kontakta oss. Du är också välkommen att höra av dig om du vill veta mer om familjehemsvården.

Intresseanmälan för dig som vill bli familjehem, jourfamilj, kontaktfamilj eller kontaktperson (e-tjänst). 

Kontakt

Familjehemsvården

Telefonnummer
046-25 11 00 (via kommunens växel)

E-posta inte känslig information till oss – ring istället.

Kontakta oss via telefon om ditt ärende kan innehålla känslig information, exempelvis när du ska lämna personuppgifter om dig själv eller andra. Detsamma gäller om du ska lämna andra sekretessbelagda uppgifter som till exempel rör din hälsa.

Vill du ha mer information?

Arbetsmarknadsförvaltningen