Hoppa till huvudinnehåll

Barn- och ungdomsutredningar

Enligt socialtjänstlagen har socialtjänsten i varje kommun ansvar att se till att inga barn i Sverige far illa och att de får goda uppväxtförhållanden.

Socialtjänstens uppdrag

Vi som arbetar inom enheten barn och familj i Staffanstorps kommun är socionomer. Vi är utbildade i att prata om jobbiga saker samt hitta rätt hjälp till familjer som har det svårt. Alla familjer ser olika ut och behöver olika hjälp. Vi försöker därför att anpassa vår hjälp så mycket vi kan.

Frivillighet

Vi vill göra vårt arbete i samarbete med er och den hjälp vi erbjuder är frivillig. För att uppfylla vårt uppdrag som är att verka för barnets bästa kommer vi göra vårt yttersta för att motivera er till kontakt med oss om vi ser att behoven finns. Om ett barn riskerar att skadas fysiskt eller psykiskt kan vi med stöd av lagen fatta beslut som strider mot era önskemål.

Utredningen

Vi på socialtjänsten samlar in information genom att i första hand prata med er i familjen. Vi kan också behöva prata med andra vuxna, till exempel från ert nätverk eller i skolan. Detta gör vi för att få en så bra helhetsbild som möjligt. Ni har möjlighet att lämna förslag på personer vi bör prata med.

All information vi samlar in skrivs ner i en utredning vars syfte är att komma fram till en lösning om ni behöver någon hjälp från oss. När utredningen är klar kommer ni att gå igenom denna med er handläggare, en så kallad kommunicering. Ni har då möjlighet att lämna synpunkter. Utredningen kommer sedan att skickas hem till er. En utredning får enligt lagen ta maximalt 120 dagar om det inte finns speciella skäl till att förlänga utredningen.

När vi träffas brukar vi prata om vad som inte fungerar, vad som fungerar och vad som behöver hända för att situationen ska bli bättre. Vi arbetar utifrån en arbetsmetod som heter Signs of Safety. Detta är en erfarenhetsbaserad riskbedömningsmodell. Förhållningssättet utgår ifrån lösningsfokus där samarbetet mellan den utredande socionomen och familjen är en central förutsättning och där man utforskar och tar hjälp av familjens nätverk. Förhållningssättet går ut på att identifiera styrkor och resurser hos individer samt stärka dem för att kunna skapa positiva förändringar på egen hand eller med hjälp av sitt nätverk.

Olika stödinsatser

När vi har utrett färdigt och träffats några gånger kommer vi att komma fram till om ni behöver något stöd från oss. Vi kan erbjuda olika typer av stöd som passar din familj bäst. Huvudsakligen vill vi erbjuda verktyg till att ni sedan ska klara er på egen hand framöver.

Tystnadsplikt och sekretess

Alla uppgifter som socialtjänsten har om er är sekretesskyddade. Det enda undantaget är om socialtjänsten får reda på att er barn blivit utsatt för brott. Ibland måste socialtjänsten i sådana fall anmäla detta till polisen. Ni har rätt att begära ut era uppgifter, men i vissa fall är rätten begränsad med hänvisning till säkerheten för personen uppgifterna gäller. Kontakta din handläggare om du önskar få ut dina uppgifter.

Kontakt

Mottag för barn och familj

Telefonnummer
046-25 11 18

Telefontid:

 • Måndag till fredag klockan 10-12 och 13-15
  Övrig tid kan meddelande lämnas i röstbrevlådan så ringer vi upp.

Vill du ha mer information?

 • Här finns information för dig som vill veta mer.

  lagen.nu kan du söka på de lagar som vårt arbete stödjer sig på.

  • Socialtjänstlagen (2001:453)
  • Föräldrabalken (1949:381)
  • Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52)

  Även Barnkonventionen är lag i Sverige. Den hittas på unicef.se.

Arbetsmarknadsförvaltningen