Hoppa till huvudinnehåll

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har mycket svårt att ta dig fram till fots kan ansöka om ett särskilt parkeringstillstånd. Detta ger rätt att parkera på särskilt reserverade platser.

Parkeringstillstånd är ett bevis om tillstånd att parkera med undantag från de parkeringsbestämmelser som meddelats i de lokala trafikföreskrifterna, de handläggs av tekniska enheten.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Kontakta tekniska avdelningen

Telefonnummer
046-25 11 00 (växel)

Stadsbyggnadsförvaltningen