Hoppa till huvudinnehåll

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har mycket svårt att ta dig fram till fots kan ansöka om ett särskilt parkeringstillstånd. Detta ger rätt att parkera på särskilt reserverade platser.

Parkeringstillstånd är ett bevis om tillstånd att parkera med undantag från de parkeringsbestämmelser som meddelats i de lokala trafikföreskrifterna, de handläggs av tekniska enheten. Ordinarie handläggningstid är upp till åtta veckor.

Hur fyller jag i ansökan?

  • Beskriv din förflyttningsförmåga tydligt: beskriv vilka svårigheter du har vid förflyttning och vad de beror på, hur långt du kan förflytta dig utan och med paus, hur ofta ditt rörelsehinder försvårar vid förflyttning osv.
  • Uppge vilka gånghjälpmedel du använder och hur de hjälper dig vid förflyttning. Om du inte använder hjälpmedel, uppge varför sådana inte förenklar för dig vid förflyttning.
  • Ansöker du om parkeringstillstånd som passagerare ska ditt tillsynsbehov utanför fordonet beskrivas tydligt samt styrkas av läkarintyg.
  • Din ansökan ska vara daterad och signerad.
  • Om din ansökan undertecknas av annan person än du själv ska en fullmakt bifogas (gäller inte barn under 18).
  • Läkarintyget ska fyllas i av läkare alternativt legitimerad sjukgymnast eller liknande. Ett aktuellt (max 3 år) läkarintyg Ska biläggas vid varje ansökan.
  • Fotot ska vara nytaget, av fotokvalitet, och på raden intill ska du skriva din namnteckning.
  • Om uppgifter saknas eller om de uppgifterna du lämnat inte är tydliga nog för att kommunen ska kunna fatta beslut kommer du bli ombedd att komplettera din ansökan.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Kontakta tekniska avdelningen

Telefonnummer
046-25 11 00 (växel)

Stadsbyggnadsförvaltningen