Hoppa till huvudinnehåll

Parkering

Här hittar du all information kring parkering och vad som gäller när du parkerar i Staffanstorps kommun. Här finns gott om parkeringar och här kan du parkera gratis med parkeringsskiva (p-skiva) på kommunens parkeringar.

P-skiva gäller vid tidsbegränsad parkering och kan hämtas gratis på Rådhuset, våra bibliotek i Staffanstorp och Hjärup, Bråhögsbadet och hos Polisen.

Stanna och parkera – information från Transportstyrelsen (länk till transportstyrelsen.se)

Parkeringsvakter

Staffanstorps kommun inför från och med 1 mars 2016 parkeringsövervakning för att tillse att gällande parkeringsregler efterlevs. Parkeringsövervakningen utförs i kommunal regi av säkerhetsenheten. Parkeringsvakternas uppdrag är att arbeta utifrån de lokala trafikföreskrifter som finns, samt utifrån Trafikförordningen för att uppnå god trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet.
Om du vill komma i kontakt med parkeringsvakterna är du välkommen att kontakta dem via mail.

Felparkering

I taxa för felparkeringsavgifter i Staffanstorps kommun står angivet vilken avgift som tas ut för olika typer av överträdelser. En utskriven parkeringsanmärkning går direkt till Transportstyrelsen, alltså inte till kommunen. Om du vill bestrida en parkeringsanmärkning ska du vända dig till Polisen.

Zon för tunga fordon

Tunga fordon får inte parkera mer än två timmar inom zonerna i Staffanstorps tätort och Hjärup.

Parkeringskarta över kommunala parkeringar (klicka på bilden)

Kontakta tekniska avdelningen

Telefonnummer
046-25 11 00 (växel)

Stadsbyggnadsförvaltningen