Hoppa till huvudinnehåll

Gator och vägar

I Staffanstorps kommun arbetar vi för att du som färdas på våra allmänna vägar ska ha en trygg och säker trafikmiljö. Detta gäller oavsett om du är bilist, cyklist eller gångtrafikant. Gator och vägar inom kommunen sköts av såväl av Trafikverket som kommunen och en del vägar sköts av enskilda vägsamfälligheter.

Det är stadsbyggnadsförvaltningens tekniska som ansvarar för skötsel, förvaltning och nyanläggning av:

  • kommunens gång- och cykelvägar
  • gator
  • torg
  • övriga allmänna platser inom detaljplanelagt område i Staffanstorps centralort, Hjärup och Kyrkheddinge

Avdelningen hanterar även trafiksäkerhetsåtgärder inom kommunens vägnät, bidrag för enskilda vägar och kommunens gatubelysning.

Drift och underhåll sköts av en extern entreprenad och omfattar bland annat beläggnings- och barmarksunderhåll, gatu- och vinterväghållning, samt trafikanordningar.

Underhåll privata vägar

Vägföreningar, vägsamfälligheter eller andra enskilda personer ansvarar för underhållet av enskilda vägar och under vissa omständigheter kan de få statligt och/eller kommunalt bidrag för underhållet.

För mer information om enskilda vägar se Transportstyrelsens webbplats.

Behöver du göra en felanmälan eller har du synpunkter?

Här kan du göra en felanmälan eller lämna synpunkter för sådant som hör till våra kommunala verksamheter (e-tjänst).

För frågor under kontorstid helgfri vardag kontakta Medborgarkontoret på 046-25 11 00.

Kontakta tekniska avdelningen

Telefonnummer
046-25 11 00 (växel)

Stadsbyggnadsförvaltningen