Hoppa till huvudinnehåll

Asfaltering och beläggning

I kommunen finns många asfalterade gator och cykelvägar. Varje år lagar eller byter vi ut asfalten på gator och vägar.

Ibland grävs en gata upp av en entreprenör som till exempel lägger ner rör eller ledningar. Det är alltid den som gräver i gatan som ansvarar för att nyasfaltera. Det tar lite tid, eftersom gruset som används som underlag måste sätta sig i ett par månader innan asfaltering. Läggs asfalten för tidigt så bildas gropar och sprickor i vägbanan.

Underhåll privata vägar

Vägföreningar, vägsamfälligheter eller andra enskilda personer ansvarar för underhållet av enskilda vägar och under vissa omständigheter kan de få statligt och/eller kommunalt bidrag för underhållet.

För mer information om enskilda vägar se Transportstyrelsens webbplats.

Stadsbyggnadsförvaltningen