Hoppa till huvudinnehåll

Aktuella VA- och gatuarbeten

Här hittar du pågående VA- och gatuarbeten samt trafikavstängningar som kan påverka dig i din vardag.

Reparation av konstverket på Mårtensplatsen

Från vecka 21 till vecka 24 kommer konstverket på Mårtensplatsen genomgå utredning samt reparation för att få igång och tillbaka vattnet i konstverket.

Läs mer om arbetet

Rådhusgångens planteringar ska få nya växter

Nu är det dags för Rådhusgångens planteringar att rustas upp och få ny jord och nya växter. Arbetet kommer påbörjas under vecka 21 och beräknas pågå till vecka 24. Rådhusgångens parkeringsplatser kommer vara avstängda under arbetets gång.

Läs mer om arbetet

Inventering av dagvattenanslutningar

Vecka 20 till 28 kommer Staffanstorps kommun att inventera fastigheters dagvattenanslutningar till kommunens dagvattenledningar. Som en viktig del i inventeringen kommer man att föra in rök i ledningsnätet utanför husen. Röken är helt ofarlig.

Läs mer om arbetet

Stadsbyggnadsförvaltningen