Hoppa till huvudinnehåll

Städning av gator och trottoarer

Det är stadsbyggnadsförvaltningens tekniska enhet som ansvarar för skötsel, förvaltning och nyanläggning av kommunens gång- och cykelvägar, gator, torg och övriga allmänna platser inom detaljplanelagt område i kommunen.

Drift och underhåll sköts av en extern entreprenad och omfattar bland annat gaturenhållning och vinterväghållning.

Du som enskild fastighetsägare ansvarar för din mark samt för gångbanan utanför.

Behöver du göra en felanmälan eller har du synpunkter?

Här kan du göra en felanmälan eller lämna synpunkter för sådant som hör till våra kommunala verksamheter (e-tjänst).

För frågor under kontorstid helgfri vardag kontakta Medborgarkontoret på 046-25 11 00.

Kontakta tekniska avdelningen

Telefonnummer
046-25 11 00 (växel)

Stadsbyggnadsförvaltningen