Hoppa till huvudinnehåll

Broschyr: Är du beredd om krisen kommer?

Broschyren “Är du beredd om krisen kommer?” har skickats ut till dig som invånare i Staffanstorps
kommun. I broschyren finns tips om hur du kan bli bättre förberedd på exempelvis långvariga strömavbrott, allvarliga olyckor, sabotage och it-attacker.

Staffanstorps kommun har vidtagit och fortsätter att vidta ett stort antal
olika åtgärder för att stärka den civila beredskapen. Det handlar bland
annat om reservkraft, vattenförsörjning, drivmedel, kommunikationsmöjligheter
och så vidare. Kommunen samverkar också med andra myndigheter.

Kommunens ansvar

Vid kris eller krig kommer kommunen fortsatt att ha ansvar för den verksamhet
som den har ansvar för i normala situationer. Det innebär bland
annat att de som normalt sett behöver hjälp av kommunen, till exempel
unga och äldre, också kommer att prioriteras vid svåra påfrestningar på
samhället.

Beredskap för en vecka

Var och en har ett ansvar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
MSB, rekommenderar dig att ha beredskap för en vecka, helst
längre om du kan. Det betyder att du ska kunna ordna mat, vatten,
värme och kommunikation för att klara vardagen för dig och din familj
vid till exempel ett långvarigt strömavbrott. I denna folder kan du läsa
mer om olika tips för din hemberedskap.

Broschyr: Är du beredd om krisen kommer?

Kommunstyrelseförvaltningen

Relaterade sidor