Hoppa till huvudinnehåll

Civil beredskap

Staffanstorps kommun har under lång tid arbetat med att förbättra den civila beredskapen. Sedan i början av 2022 har detta arbete intensifierats med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. Kommunen stärker förmågan att möta olika påfrestningar, till exempel vad gäller långvariga strömavbrott, angrepp mot it-system och sabotage.

Staffanstorps kommun har vidtagit och fortsätter att vidta ett stort antal olika åtgärder för att stärka den civila beredskapen. Det handlar bland annat om reservkraft, vattenförsörjning, drivmedel, kommunikationsmöjligheter och så vidare. Kommunen samverkar också med andra myndigheter.

Vid kris eller krig kommer kommunen fortsatt att ha ansvar för den verksamhet som den har ansvar för i normala situationer. Det innebär att bland annat att de som normalt sett behöver hjälp av kommunen, till exempel unga och äldre, också kommer att prioriteras vid svåra påfrestningar på samhället.

Var och en har ett ansvar. Du ska ha beredskap för en vecka, helst längre om du kan. Det betyder att du ska kunna ordna mat, vatten, värme och kommunikation för att klara vardagen för dig och din familj. Nedan kan du läsa mer om olika tips för din hemberedskap.

Civilt försvar

Civilt försvar är den verksamhet som upprätthåller samhällets grundläggande funktioner och som utförs av både offentliga och privata aktörer. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar, och syftar till att skapa motståndskraft mot yttre hot. Samhällets ordinarie förmågor utgör därmed grunden för det civila försvaret.

Sverige utsätts ständigt för påverkan som utmanar vår demokrati. Påverkan som kan ha som syfte att undergräva våra värderingar, skapa misstänksamhet och splittra oss. Att hålla sig välinformerad, vara källkritisk och visa omtanke är en viktig del av vår motståndskraft. Sprid inte rykten och fundera över vem som ligger bakom information innan du delar den vidare.

Det är alltid bra att se över sin egen beredskap för oväntade händelser.

Civilt försvar – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)Öppnas i nytt fönster

Civilt försvar – krisinformation.seÖppnas i nytt fönster

Krisberedskap – information från Länsstyrelsen SkåneÖppnas i nytt fönster

Viktigt att vara källkritisk (information från krisinformation.se)Öppnas i nytt fönster

Vad kan du göra?

Det finns mycket du som privatperson kan göra för att öka din egen civila beredskap och förmåga att hantera en samhällskris.

Du ska ha beredskap för en vecka, helst längre om du kan. Det är alltid bra att ha en så kallad krislåda hemma, som erbjuder grundläggande beredskap oavsett vad som händer.  Krislådans exakta innehåll får du såklart anpassa efter dina behov, men på msb.se finns tips på vad som är bra att ha i lådan.

MSB har i sin folder “Om krisen eller kriget kommer” information om att du bland annat bör ha torrvaror, potatis, kål, morötter och ägg i skafferiet, vattenflaskor eller dunkar att hämta vatten i, vev- eller batteriradio samt kontanter i mindre valörer.

Tips på krislåda (msb.se)Öppnas i nytt fönster

Vill du engagera dig i civilförsvaret?

I Staffanstorps kommun och kranskommunerna finns flera viktiga aktörer inom civilförsvaret. Bland dessa finns dels Frivilliga resursgruppen (FRG), Röda Korset, Lottakåren, men även hemvärnet. Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation.

Informationsfilmer om civil beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har producerat informationsfilmer om hemberedskap. Här kan du ta del om vad som är viktigt att ha hemma i fall krisen kommer.

Hemberedskap mat

Hemberedskap värme

Hemberedskap vatten

Hemberedskap kommunikation

Hemberedskap: skydda dig mot brand

 • Värmestugor i Staffanstorps kommun

  Vid en eventuell kris finns ett antal återsamlingsplatser i kommunen. Dessa fungerar dels som informationsplatser, dels även som värmestuga, vid behov. Information vid en kris kommuniceras vanligtvis genom staffanstorp.se, våra sociala medier, och via radio P4 Malmöhus. Vid extraordinära händelser används värmestugorna som informationsplats om internet inte fungerar.

  Här nedan kan du se några av värmestugorna i kommunen (listan är inte komplett)

  Staffanstorp – Rådhuset (Torget 1)

  Hjärup – Ängslyckans förskola (
  Gamla Lommavägen 3-5)

 • Skyddsrum i Staffanstorps kommun

  I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum som är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig. På skyddsrumskartan ser du var skyddsrummen finns. I Staffanstorps kommun finns ett 60-tal registrerade skyddsrum integrerade i olika byggnader. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som ansvarar för skyddsrummen i Sverige. Genom att klicka på länken nedan kan du se var ditt närmaste skyddsrum finns.

Kommunstyrelseförvaltningen