Hoppa till huvudinnehåll

Krisstödsgruppen

Vid en kris är det många människor som är med om, eller bevittnar, svåra händelser. Krisstödsgruppen är då ett stöd för de inblandade. Krisstödsgruppen hette tidigare POSOM.

Krisstödsgruppen består av företrädare från kommunens verksamhet, Räddningstjänsten och Svenska Kyrkan. Gruppen ska kunna agera som lednings- och insatsgrupp vid oförutsedda större kriser och händelser.

Exempel på vad Krisstödsgruppen kan hjälpa till med:

  • Ge drabbade information om det inträffade, vad som kommer att hända den närmaste tiden och vilken hjälp kommunen kan ge dem.
  • Förmedla kontakter mellan de drabbade, anhöriga och andra inblandade samt räddningstjänst, sjukvård, polis och andra Krisstödsgrupper.
  • Ombesörja de mest primära behoven som till exempel kost, logi, hygien och kläder.
  • Finnas till hands för de inblandade till dess förhållanden bedöms som acceptabla.

Krisstödsgruppens arbetsuppgifter handlar inte i första hand om att ge de drabbade stöd utan mer om att organisera verksamheten så att viktig information snabbt kommer fram och se till att det finns en plats för anhöriga. Krisstödsgruppen har en resursgrupp vars uppgift är att ge de drabbade stöd i akutskedet.

När används Krisstödsgruppen?

Vid akuta kriser, olyckor eller katastrofer inom Staffanstorps kommun eller där staffanstorpsbor är inblandade och psykosocial hjälp behövs och normal organisation bedöms otillräcklig.

Hur aktiveras Krisstödsgruppen?

Jourhavande yttre befäl på Räddningstjänsten är den som aktiverar gruppen via 112.

Kommunstyrelseförvaltningen