Hoppa till huvudinnehåll

Vid strömavbrott

Vid ett snabbstopp i ett kärnkraftverk eller om vi drabbas av långvarig kyla, finns risk för roterande avstängning av strömmen.

Du bör därför se till att du har beredskap för en elransonering. Tänk efter vad du behöver för att klara en sådan situation. Tänk också efter var du kan få information, vem du kan vända dig till etcetera.

I händelse av ett längre strömavbrott och du inte kommer åt kommunens webbplats för att få information, kan du lyssna på radio P4 Radio Malmöhus för att du ska få nödvändig information (det finns kanske någon i bekantskapskretsen som har el, där du kan få mer information via TV-nyheter, internet eller liknande).

Kommunstyrelseförvaltningen