Hoppa till huvudinnehåll

Vid strömavbrott

Vid ett snabbstopp i ett kärnkraftverk eller om vi drabbas av långvarig kyla, finns risk för roterande avstängning av strömmen.

Du bör därför se till att du har beredskap för en elransonering. Tänk efter vad du behöver för att klara en sådan situation. Tänk också efter var du kan få information, vem du kan vända dig till etcetera.

I händelse av ett längre strömavbrott och du inte kommer åt kommunens webbplats för att få information, kan du lyssna på radio eller titta på TV. P4 Radio Malmöhus, lokala radiostationer och de regionala TV-programmen är några av de kanaler vi kommer att använda oss av för att du ska få nödvändig information (det finns kanske någon i bekantskapskretsen som har el).

  • För att säkerställa att annan strömkrävande apparatur fungerar, behöver du ett reservaggregat.
  • Vid ett längre strömavbrott kommer en del av kommunens verksamheter att hållas uppvärmda och dessa är i ett sådant läge öppna för dig.
  • Tänk på – även om ditt hem är fjärrvärmeuppvärmt – att cirkulationspumpen går på ström.
  • På eon.se kan du läsa tips om hur du klarar dig vid ett strömavbrott

Kommunstyrelseförvaltningen