Hoppa till huvudinnehåll

Skyddsrum

För att skyddsrum och skyddade utrymmen ska fungera vid höjd beredskap krävs planering och produktion i fredstid. I Staffanstorps kommun finns ett 60-tal registrerade skyddsrum integrerade i olika byggnader.

All verksamhet med skyddsrum har förts över från kommuner och länsstyrelser till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. På myndighetens webbplats finns mer information att hämta.

Fastighetens ägare ansvarar för att skyddsrummets standard inte avviker från den ursprungliga tekniska nivån, att den avsedda funktionen upprätthålls. Reparationer ska följa Räddningsverkets normer och genomgång av funktionen sker av fastighetsägaren minst en gång per år.

Information och tjänster från myndigheter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (om skyddsrum)Öppnas i nytt fönster

Krisinformation.seÖppnas i nytt fönster

Hitta närmaste skyddsrum (MSB.se)Öppnas i nytt fönster

Kommunstyrelseförvaltningen