Hoppa till huvudinnehåll

Sevärdheter

Låt dig inspireras till besök vid våra sevärdheter och besöksmål i Staffanstorps kommun. Kommunen har en historia som sträcker sig ända tillbaka till 100 före Kristus. Besök någon av kommunens kultur- och naturmiljöer eller varför inte gå på ett av alla evenemang som hålls året om runt om i kommunen.

Uppåkra

Är du intresserad av historia kanske Uppåkra kan locka till ett besök. Uppåkra har genom de senaste årens arkeologiska undersökningar visat sig vara landets största, fyndrikaste och mest långvariga järnåldersbosättning. Fyndplatsen, som ligger i Staffanstorps kommun, sträcker sig över ett 40 hektar stort område med tjocka kulturlager, ibland på hela två meters djup. Endast 0,2 procent är utgrävt. Läs mer på Uppåkra arkeologiska centerns hemsida.Öppnas i nytt fönster

Muséer

Åstradsgården

Hembygdsmuseet i Staffanstorp drivs av Staffanstorps Hembygdsförening och innehåller cirka 2 000 föremål, företrädesvis från trakten. Gården är från 1600-talet och ligger nära Brågarps kyrka i Staffanstorp. Byggnadstid för nuvarande byggnad är 1890-talet.
Mer information kan du läsa på Hembygdsföreningens hemsida.Öppnas i nytt fönster

Den 16 oktober 2021 invigdes skolmuséet som ligger i en del av Åstradsgården

Nevishögs smedja

Staffanstorps Hembygdsförening äger också Nevishögs smedja som byggdes 1836 och var i bruk till 1956, innehåller c:a 600 föremål, verktyg och detaljer från vagnstillverkning. Smedjan ligger i anslutning till Nevishögs kyrka i Nevishögs kyrkby söder om Staffanstorps Centrum.

Andra intressanta miljöer

Jakriborg

Jakriborg är ett bostadsområde i tätorten Hjärup ett par kilometer söder om Lund. Den arkitektoniska stilen är en pastisch som anknyter till den förindustriella stilen i Lundaslättens byar och  hansastäderna vid Östersjön och Nordsjön. Området kännetecknas främst av de spetsiga brant sluttande taken, av vindlande gator och gränder, och av fasader och färgsättning som ger associationer till städer i Danmark, Tyskland och Nederländerna.

Ryttaretorpen

Ringare- och Ryttaretorpen vid den gamla kyrkan i Tottarp är längor från början av 1800-talet. I Esarp, väster om kyrkan, ligger de så kallade Sånahusen, en mindre hantverksby med putsade gatuhus. Den sociala skiktningen i landsbygden återspeglas i Esarp genom förekomsten av såväl sätesgårdar som bondebyn och hantverksbyn.

Anders Perssons stuga

Anders Perssons stuga i Djurslöv omnämns i den populära julvisan “Anders Perssons stua står i ljusan lua”. Stugan beboddes av spelmannen och tillika spinnrocksvarvaren Anders Persson till 1883. Enligt traditionen bjöd han sina vänner genom att sätta ljus i fönstren.

Gullåkra by

Vid enskiftet 1812 blev fem gårdar av sju kvar i Gullåkra by. Gårdarna ligger på ursprunglig plats. Den väl sammanhållna bykärnan, de äldre byggnaderna och den öppna åkermarken samt mossen är viktiga delar av kulturlandskapet. Omkring 1830 öppnandes en hälsobrunn som omfattade såväl brunnshus med badavdelning som park med promenadstigar. Av detta återstår idag endast delar av parken, Gullåkraparken.

Trolleberg

Trolleberg är ett skånskt herresäte inom kommunens gränser och tillhör ätten Wachtmeister. Herresätet är byggt av medeltida hällmaterial och består av en två våningar hög huvudbyggnad med två tillhörande flyglar i rött tegel. Flyglarna är byggda med de för 1700-talet kännetecknande valmade taken. Trolleberg är ett typiskt exempel på en 1700-talsherrgård i Hårlemans anda.

Tottarps kyrka

Tottarps kyrka är ursprungligen en romansk kyrka från 1100-talet. Av den ursprungliga kyrkan finns endast långhuset och skeppet kvar. Under senare medeltiden blev kyrkan försedd med torn. Ett flertal förändringar har därefter vidtagits; altare, predikstol och bänkinredning är i nyrenässansstil samt från senare delen av 1800-talet.

Flackarps kyrka

Flackarps kyrka revs 1864, mot sockenbornas vilja. För insamlade medel uppfördes 1953 en ny klockstapel i gammalskånsk stil. Den försågs med Flackarps kyrkklocka. Dopaltaret är placerat i Uppåkra kyrka.

Kultur och föreningsförvaltningen