Hoppa till huvudinnehåll

Vilket stöd kan du få?

På omsorgsförvaltningen arbetar biståndshandläggare och LSS-handläggare med att hjälpa dig att hitta rätt form av stöd och omsorg som du behöver för att kunna bo, arbeta eller delta i fritidsaktiviteter.

Du kan få hjälp genom LSS om du har en:

 • utvecklingsstörning eller har autism
 • om du är vuxen och har drabbats av en stor hjärnskada efter olycka eller sjukdom
 • om du har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande som är så stora att de förorsakar dig betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed har ett omfattande behov av stöd och service.

Vill du läsa mer om LSS kan du göra det på riksdagen.se (länk till riksdagen.se, öppnas i ny flik)Öppnas i nytt fönster

Nedan följer insatser du kan ansöka om:

 • Råd och stöd

  Region Skåne ansvarar för rådgivning och annat personligt stöd som innebär tillgång till kvalificerat expertstöd, som fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, kurator eller psykolog. Kontakta Region Skåne för mer information.

 • Personlig assistans

  En personlig assistent hjälper dig med funktionsnedsättning att leva som andra människor om du har stora och varaktiga behov av till exempel att sköta din hygien, av- och påklädning, att äta och kommunicera med andra. Du kan välja mellan att anställa personliga assistenter själv eller anlita ett privat bolag/kooperativ att vara arbetsgivare åt dina personliga assistenter. Ansökan hos Försäkringskassan ska göras om det grundläggande behovet överstiger 20 timmar per vecka.

 • Kontaktperson

  En kontaktperson är någon som har tid och intresse av att lära känna dig med funktionsnedsättning. Kontaktpersonen ersätter eller kompletterar kontakten med personal, anhöriga och vänner. Det kan till exempel handla om att gå på bio eller fotboll eller att bara sitta ner och prata en stund.

 • Ledsagarservice

  Om du som har funktionsnedsättning har svårigheter att delta i samhällslivet och utöva fritidsaktiviteter kan få en ledsagare som följer med dig. Insatsen beviljas med ett visst antal timmar per månad.

 • Avlösarservice i hemmet

  Med avlösarservice menas att en person utanför familjen tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga. Avlösarservice kan ges som regelbunden insats , men också för situationer som inte kan förutses.

 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

  Korttidsvistelse är en insats för att ge dig möjlighet till rekreation och miljöombyte, samtidigt som anhöriga får avlösning. Insatsen ges på korttidshem, stödfamilj eller på annat sätt, exempelvis lägervistelse.

 • Korttidstillsyn för skolungdom över tolv år

  Skolungdomar från tretton år kan få tillsyn före och efter skoldagen samt vid lov.

 • Bostad med särskild service för barn och ungdom

  Boende för barn med mycket omfattande funktionsnedsättning som behöver mer stöd än det som kan erbjudas genom avlösarservice och korttidsvistelse kan det bli aktuellt med annat boende för kortare eller längre tid. Boende för barn och ungdom kan ges antingen i särskilt boende eller i familjehem.

 • Bostad med särskild service för vuxna

  Är du vuxen och behöver stöd i ditt dagliga liv kan du beviljas bostad med särskild service. Det finns olika former av boende beroende på hur ditt behov av hjälp och stöd ser ut. För samtliga boendeformer gäller att bostaden ska vara fullvärdig, att den är ditt privata och permanenta hem och att den ger dig goda levnadsvillkor.

 • Daglig verksamhet

  Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd eller personer med förvärvad hjärnskada i yrkesverksam ålder som inte arbetar eller går i skolan har rätt till daglig sysselsättning. Daglig verksamhet erbjuds i daglig verksamhets lokaler, i utflyttade arbetsgrupper och på individuella arbetsplatser.

  Staffanstorps dagliga verksamhet för personer med funktionsnedsättning enligt LSS bedrivs av Nytida (länk till Nytida.se). Den dagliga verksamheten ska erbjuda en meningsfull och intressant sysselsättning som motiverar just dig.

 • Individuell plan

  Individuell plan är en plan som sammanställs i samråd med dig över beslutade och planerade insatser som rör dig. Planen samordnar insatser både som beslutats av kommunen och andra myndigheter.

Ansökan om insatser

LSS insatser, förhandsbesked och individuell plan söker du via omsorgsförvaltningen. Blanketten hämtar du via vår e-tjänsteplattform

Råd och stöd enligt LSS kan du läsa mer om på Region Skånes hemsida.

Hur går en utredning till?

Här kan du se en instruktionsfilm om hur en utredning kan gå till:

När ansökan kommer in tar LSS-handläggaren kontakt med dig och bokar en tid för ett möte. Handläggaren vill oftast att få din ansökan skriftlig, kompletterad med till exempel läkarintyg eller psykologutlåtande. I utredningen ska handläggaren ta ställning till om du är bosatt i kommunen, tillhör personkretsen och bedöma om du har behov av den hjälp du ansöker om.

När utredningen är klar berättar LSS-handläggaren vilket beslut som kommer att fattas, sedan får du beslutet skriftligt också och om du har beviljats en LSS-insats ska den verkställas.
Staffanstorps kommun ansvarar för att du får hjälp enligt beslutet, men anlitar olika privata utförare för insatserna. Kommunen skickar en beställning till det företag som får i uppdrag att hjälpa dig och det är sedan företaget som kommer att ta kontakt med dig.

Kan jag överklaga ett avslag

Skulle beslutet vara ett avslag, eller på annat sätt inte beviljats på det sätt som du önskar, kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten. Information om hur du överklagar får du av LSS-handläggaren i samband med beslutet.

Förhandsbesked

Om du är bosatt i en annan kommun och har för avsikt att flytta till Staffanstorp kan du ansöka om förhandsbesked på ansökan om insatser som du har behov av. Ansökan görs hos LSS-handläggaren.

Biståndshandläggare

Omsorgsförvaltningen

Telefonnummer
046-25 11 04

Öppettider

Helgfria vardagar
måndag: klockan 09-12
tisdag: klockan 09-12
onsdag: klockan 10-12
torsdag: klockan 09-12
fredag: klockan 09-12

Omsorgsförvaltningen