Hoppa till huvudinnehåll

Ensamkommande barn och ungdomar

Varje år kommer barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare till Sverige för att ansöka om asyl, så kallade ensamkommande barn.

Ansökan om asyl gör barnet på Migrationsverket. Under ansökningstiden  bor barnet vanligtvis på ett transitboende som är ett tillfälligt boende. Migrationsverket skickar därefter en anvisning till den kommun som ska ha det fortsatta ansvaret för barnet. Denna kommun (anvisningskommunen) ansvarar för barnets mottagande, omsorg och boende.

Vad gör Staffanstorps kommun för ensamkommande barn?

  • Socialtjänsten i Staffanstorp tar emot de barn som Migrationsverket anvisar till kommunen.
  • Socionomer inom socialtjänsten utreder barnens behov och fattar beslut om insatser och placering i lämpligt boende. Barnen som anvisas till Staffanstorp får huvudsakligen boende i familjehem.
  • Överförmyndaren utser god man till barnen. Migrationsverket eller arbetsmarknadsnämnden (tidigare socialnämnden) lämnar in ansökan till överförmyndaren.
  • Barnen får skolundervisning i den kommun de bor.
  • Socialtjänsten ger fortsatta insatser under barnets uppväxt samt för barnets integration om barnet får uppehållstillstånd.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen

Har du frågor som rör ensamkommande barn och ungdomar är du välkommen att kontakta individ- och familjeomsorgen.

Telefonnummer
046-25 11 00 (via kommunens växel)

Vill du ha mer information?

  • Här finns information för dig som vill veta mer.

    Migrationsverkets webbplats finns samlad information om vad som händer när ett ensamkommande barn ansöker om asyl.

Arbetsmarknadsförvaltningen