Hoppa till huvudinnehåll

Kommunens mottagande

Personer som fått beslut om uppehållstillstånd efter att de ansökt om asyl i Sverige brukar benämnas nyanlända. För att nyanlända personer ska få ett bra mottagande i Sverige delas ansvaret mellan kommuner, landsting och flera olika myndigheter. Kommunen ansvarar för att ta emot nyanlända för bosättning i kommunen.

Information om kommunens mottagande

 • Varför tar kommunen emot nyanlända?

  Från och med den 1 mars 2016 ska alla kommuner ta emot nyanlända för bosättning. Tanken med lagen (Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning) är att ge nyanlända bättre möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden.

 • Hur många personer ska kommunen ta emot?

  Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknad, tidigare mottagande samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. Du kan läsa mer om hur många personer Staffanstorps kommun ska ta emot på Länsstyrelsens hemsida.

 • Vad är kommunens ansvar och uppgifter?
  • Ordna boende för de nyanlända som anvisas till kommunen genom Migrationsverket. Dessa personer har fått sitt uppehållstillstånd innan de anländer till Staffanstorps kommun och har innan flytten bott på Migrationsverkets anläggningsboenden (ABO).
  • Förskola och skola.
  • Utbildning i svenska för invandrare (SFI) eller yrkes-SFI.
  • Vuxenutbildning.
  • Samhällsorientering för nyanlända vilken ger information om samhället, rättigheter, skyldigheter och vardagsliv.
  • Vid behov kompletterande försörjningsstöd.
 • Kommunens integrationsplan och bostadsstrategi

  Staffanstorps kommuns integrationsplan samt bostadsstrategi beskriver hur kommunen arbetar med integrationsfrågor utifrån lagstiftning, reglementen, riktlinjer och nämndernas verksamhetsmål.

  Målet med integrationsplanen är att nå en så bra integration som möjligt genom:

  • Att nyanlända under etableringsperioden blir självförsörjande med egen bostad.
  • Att nyanlända blir en integrerad del av Staffanstorps kommun.
  • Att detta sker på ett för kommunen ekonomiskt hållbart sätt.
  • Att samarbete mellan de offentliga, privata och ideella sektorerna ökar.
  • Att, de kommuninvånare som vill, medverkar i integrationsarbetet och att kommunen kan tillvarata detta engagemang.
  • Att definiera integrationspliktens innebörd för båda parter, kommunen och den nyanlände.

  Integrationsplanen lyfter särskilt fram betydelsen av utbildning, relevanta kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället samt vikten av arbete och självförsörjning.

  Sedan den 29 maj 2019 har kommunen en integrationsplikt som tydligt anger den nyanländes rättigheter och skyldigheter, liksom kommunens rättigheter och skyldigheter.

  Kommunens integrationsplan och bostadsstrategi går att läsa i sin helhet i författningssamlingen, avsnitt Arbetsmarknad och omsorg.

Kontakt

Integrationsteamet

Har du frågor om kommunens mottagande av nyanlända är du välkommen att kontakta integrationsteamet.

Telefonnummer
046-25 11 00 (via kommunens växel)

E-posta inte känslig information till oss – ring istället.

Kontakta oss via telefon om ditt ärende kan innehålla känslig information, exempelvis när du ska lämna personuppgifter om dig själv eller andra. Detsamma gäller om du ska lämna andra sekretessbelagda uppgifter som till exempel rör din hälsa.

Vill du ha mer information?

Arbetsmarknadsförvaltningen