Hoppa till huvudinnehåll

Nyanländ i kommunen

Du som är nyanländ i Staffanstorp erbjuds stöd och andra aktiviteter för att underlätta din etablering.

Språkcafé

Du är välkommen att besöka språkcaféet hos Svenska kyrkan.

Tisdagar klockan 16.30-17.30 i Hjärups församlingsgård.
Besöksadress: Stationsstigen 14, 245 63 Hjärup.

Torsdagar klockan 16.30-17.30 i Staffanstorp församlingsgård.
Besöksadress: Brågarpsvägen 10, 245 33 Staffanstorp.

Samhällsvägledning

Kontakta oss gärna och ställ dina frågor till integration@staffanstorp.se.

Andra stöd och aktiviteter

 • Svenska för invandrare (SFI)

  Svenska för invandrare (SFI) är en utbildning för dig som behöver grundläggande kunskaper i svenska språket. För att anmäla dig till SFI behöver du boka ett möte med en studie- och yrkesvägledare.

  Mer information om SFI och kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledare finns på sidan om svenska för invandare (SFI).

 • Samhällsorientering

  Samhällsorientering är en gratis utbildning om det svenska samhället. Du kan gå kursen om du nyligen har fått uppehållstillstånd och har ett etableringsprogram från Arbetsförmedlingen eller om du är anhöriginvandrare.

  Kursen ger dig kunskap om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur det svenska samhället fungerar. Kursen hålls på ditt modersmål eller ett annat språk som du kan.

  Mer information om samhällsorientering på olika språk.

  Här nedan kan du lyssna och se informationsfilm om samhällsorientering:

  Anmälan till samhällsorientering

  Om du deltar i etableringsprogrammet anmäler du dig hos din handläggare på Arbetsförmedlingen. I övriga fall kontaktar du kommunens integrationsteam.

 • Behöver du tolk?

  Möjlighet att ge uttryck för dina åsikter, känslor och tankar är en förutsättning för att kunna känna dig delaktig och styra över ditt liv. Till detta hör också möjligheten att förstå vad andra säger.

  Du som behöver tolk vid kontakt med kommunen har rätt till det. Innan ditt besök ska du berätta att du behöver tolk och vilket språk det gäller.

  Du som behöver tolk vid kontakt med kommunen bokar inte tolk själv, utan det gör kommunen.

 • Information och länkar till andra webbsidor
  • Informationssverige.se är Länsstyrelsernas webbplats som ger dig information om Sverige och det svenska samhället. Sidan vänder sig till dig som är asylsökande och till dig som nyligen fått uppehållstillstånd. Här kan du också börja lära dig svenska på egen hand. Här finns ordlistor, filmer och andra hjälpmedel för att träna på svenska språket.
  • Hos Migrationsverket kan du läsa om vad som gäller för dig som vill besöka och leva i Sverige.
  • Arbetsförmedlingens etableringsprogram är ett stöd i form av aktiviteter och utbildning för vissa nyanlända invandrare. Målet är att du så snabbt som möjligt ska lära dig svenska, hitta ett jobb och klara din egen försörjning.
  • Hej hej Sverige! är en enkel och inspirerande guide i hur Sverige fungerar.
  • 8 sidor kan du ta del av nyheter på lättläst svenska.
  • UR Språkplay ger dig språkstöd när du ser på ett program som finns på UR.

Kontakt

Integrationsteamet

Telefonnummer
046-25 11 00 (via kommunens växel)

E-posta inte känslig information till oss – ring istället.

Kontakta oss via telefon om ditt ärende kan innehålla känslig information, exempelvis när du ska lämna personuppgifter om dig själv eller andra. Detsamma gäller om du ska lämna andra sekretessbelagda uppgifter som till exempel rör din hälsa.

Information om integrationsplikt

 • Här kan du läsa om vad integrationsplikt innebär.

  Du som är nyanländ har ett eget ansvar för din integration och har skyldigheter i relation till kommunen. Kommunen beslutade den 29 maj 2019 om en integrationsplikt för dig som deltar i etableringsprogrammet och får stöd av kommunen genom tex studier, boende eller försörjningsstöd.

  Integrationsplikten innebär följande

  1. Den nyanlände följer det individuella etableringsprogram som han eller hon fått upprättad
  2. Den nyanlände deltar i SFI-undervisning och lär sig svenska
  3. Den nyanlände gör sig anställningsbar
  4. Den nyanlände deltar i samhällsorienterande undervisning och lär sig förstå och respektera det svenska samhället och svenska värderingar
  5. Den nyanlände söker och finner ett eget boende

  Integrationsplikten är att förstå som ett kontrakt mellan kommunen och dig. Om du underlåter att fullfölja någon del av integrationsplikten kommer det att påverka det stöd du får av kommunen. Till exempel kan du komma att förlora delar av eller hela din rätt till ekonomiskt och annat bistånd, i enlighet med Socialtjänstlagens 4 kapitel.

Arbetsmarknadsförvaltningen