Hoppa till huvudinnehåll

Arbete mot våldsbejakande extremism

Är du orolig för att en närstående ska dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse?

Här kan du läsa om vilket stöd som finns att få. Du kan också läsa om hur Staffanstorps kommun arbetar förebyggande mot våldsbejakande extremism.

Vad är våldsbejakande extremism?

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. I Sverige finns det i huvudsak tre våldsbejakande extremistiska rörelser:

  • den våldsbejakande högerextrema vit makt-miljön
  • den våldsbejakande vänsterextrema autonoma miljön
  • den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön

Trots stora ideologiska olikheter mellan grupperna finns det ett gemensamt drag som förenar dem. Det handlar om att de inte erkänner demokratiska principer och spelregler, vilket utgör ett hot mot grundläggande demokratiska värden.

Så jobbar Staffanstorps kommun mot våldsbejakande extremism

Socialtjänsten har ansvar för att personer får stöd och hjälp som dom behöver. Det gäller också personer som riskerar att dras in i eller är involverade i våldsbejakande extremistiska miljöer.

Det är inte personens åsikter som ska kunna leda till insatser från socialtjänsten. Det är behovet av skydd och stöd till följd av att personen är eller har varit involverad i våldsbejakande extremism.
Socialtjänstens insatser beror på behov och ålder.

Staffanstorps kommuns säkerhetsenhet omvärldsbevakar samt samarbetar med Polismyndigheten och andra myndigheter mot våldsbejakande extremism.

För mer information:

Kontakt och stöd

  • Är du orolig för att en anhörig eller någon du känner ska dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse?
  • Är du orolig för någon som redan är aktiv i en våldsbejakande extremistisk rörelse?
  • Vill du lämna en våldsbejakande miljö?

Nedan följer en lista på verksamheter och funktioner i Staffanstorps kommun som kan svara på frågor och lotsa dig rätt om du har frågor eller oro.

OBS! Vid pågående brott ring alltid 112!

Arbetsmarknadsförvaltningen Staffanstorps kommun
Besöksadress: Torget 1, Staffanstorp

Telefon via mottaget: 046-25 11 18

Telefontid: Måndag till fredag klockan 10-12 och 13-15
Övrig kontorstid kan meddelande lämnas i röstbrevlådan så ringer vi upp.

Kvällar och helger kontakta Social jouren 

Kommunstyrelseförvaltningen