Hoppa till huvudinnehåll

Säkerhetsenheten

Säkerhetsenheten i Staffanstorp arbetar för att skapa en trygg och säker kommun dels genom att finnas ute i kommunen som ordningsvakter och vakter, men även genom att arbeta mer på en strategisk nivå med bland annat kartläggning av brottslighet och ordningsstörningar samt kamerabevakning.

Vi arbetar för att skapa en säker och trygg kommun att leva, bo och vistas i. Detta gör vi genom att arbeta förebyggande för att skapa goda förutsättningar åt våra medborgare för en god hälsa på lika villkor.

Vår operativa personal som är ute i kommunen utför:

 • Tillsyn av kommunala fastigheter och allmänna platser
 • Trygghetsskapande åtgärder
 • Parkeringsövervakning
 • Upprätthåller allmän ordning som ordningsvakter

Vår strategiska personal arbetar bland annat med:

 • Brottsförebyggande arbete
 • Kartläggning av brottslighet och ordningsstörningar
 • Kamerabevakning
 • Fysisk säkerhet (lås & larm)
 • Informationssäkerhet
 • Säkerhetsskydd
 • Säkerhetsrådgivning till andra kommunala verksamheter
 • Interna säkerhetsutbildningar
 • Våldsbejakande extremism
 • Personsäkerhet

Tipsa gärna oss om händelser och aktiviteter i kommunen!

Vid akuta ärenden ring alltid 112!

Kontakta Säkerhetsenheten

Frågor om parkering

Kommunstyrelseförvaltningen