Hoppa till huvudinnehåll

Säkerhetsenheten

Säkerhetsenheten i Staffanstorp arbetar för att skapa en trygg och säker kommun dels genom att finnas ute i kommunen, men även genom att arbeta mer på en strategisk nivå med bland annat märkDNA och grannsamverkan.

Vi arbetar mycket med att skapa en säker och trygg kommun att leva, bo och vistas i. Detta gör vi genom att arbeta förebyggande för att skapa goda förutsättningar åt våra medborgare för en god hälsa på lika villkor.

Säkerhetsenhetens värdegrunder är:

  • Relationsskapande – vi arbetar nära våra medborgare.
  • Närvaro – vi är synliga, tillgängliga och har ett stort servicefokus.
  • Trygghet

Vår personal som är ute i kommunen utför:

  • Tillsyn
  • Trygghetsskapande åtgärder
  • Parkeringsövervakning
  • Tillhandahåller ordningsvakter

Tipsa gärna oss om händelser och aktiviteter i kommunen!

Vid akuta ärenden ring alltid 112!

Kontakta Säkerhetsenheten

Frågor om parkering

Kommunstyrelseförvaltningen