Hoppa till huvudinnehåll

Brottsförebyggande arbete

Här kan du läsa mer om kommunens brottsförebyggande arbete såsom exempelvis samverkansarbete med bland annat polisen. Du hittar också information om till exempel kamerabevakning och Märk-DNA.

Brottsförebyggande arbete

Brottsförebyggande arbete sker på olika nivåer inom många kommunala verksamheter, såsom till exempel säkerhetsenheten, socialtjänst, skola, fritidsverksamhet och stadsbyggnad. Kommunen arbetar dels med utformning av goda offentliga miljöer för att minska brottsligheten och öka tryggheten, dels socialt med individer och grupper.

Kommunen arbetar enligt den evidensbaserade metoden Effektiv samordning för trygghet, EST. Metoden bygger på informationsutbyte mellan viktiga aktörer i samhället. Informationen som inkommer till kommunen kartläggs, analyseras och sedan skapas en lägesbild. Lägesbilden ligger som grund för diverse säkerhetsåtgärder för att stävja samt förebygga brottslighet och ordningsstörningar, både från polisens och kommunens sida.

Säkerhetsenheten söker hela tiden efter nya samarbetspartners och ifall detta låter som något din verksamhet, offentlig såväl som privat, vill bidra till kan du höra av dig till kommunens säkerhetssamordnare.

Kommunstyrelseförvaltningen