Hoppa till huvudinnehåll

Utsatt för brott

Om du blivit utsatt för ett brott bör du så snart det är möjligt anmäla till polisen. Om du bevittnar ett brott eller om brottet är pågående, ring 112.

Polisanmälan

Om läget inte är akut ska du göra en anmälan på telefonnummer 114 14.

Anmälningar kan även göras via Polisens hemsida, om det inte handlar om pågående brott och du vill slippa sitta i telefonkö.

Du är normalt inte skyldig att anmäla ett brott, men det är ofta nödvändigt för att du ska kunna tillvarata dina rättigheter, till exempel med försäkringsbolag. Polisen har skyldighet att informera dig om:

  • Vilka ersättningsmöjligheter som finns.
  • Vilka övriga myndigheter, organisationer, etc, du kan få stöd och hjälp av.
  • Hur din anmälan kommer att hanteras av polis och övriga rättsväsendet i fortsättningen.

Brottsofferjouren

De allra flesta som blivit utsatta för brott upplever obehag efteråt. Känner du att du behöver stöd och någon att prata med eller hjälp vid exempelvis en rättegång, kan du höra av dig till Brottsofferjouren (BOJ) i mellersta Skåne på jourtelefon: 116 006.

Vittne till brott

Om du blir vittne till ett brott:

  • Ring polisen! Vänta inte tills skadan är skedd, för då minskar polisens möjligheter väsentligt att hitta förövaren.
  • Var uppmärksam! Memorera utseende, klädsel och särdrag. Din information tillsammans med polisens erfarenheter kan leda till ett gripande.
  • Om situationen känns osäker, håll dig på avstånd och iaktta detaljer. Gå inte in och försök avbryta om du inte känner dig absolut säker.
  • Om förövaren ger sig av från brottsplatsen, följ efter på betryggande avstånd om det känns säkert. Notera eventuellt bilnummer och vart personen är på väg.
  • Lämna informationen till polisen.
  • Genom att du ger dig till känna på betryggande avstånd, kan många brott förhindras. Visa förövaren att du ser vad som är på väg att hända genom att ropa och föra väsen.
  • Alltså: visa civilkurage och gott omdöme!

Det kan upplevas som obehagligt att bevittna brott/överfall. Som vittne
har du också rätt att få hjälp av brottsofferjouren (BOJ). Tveka aldrig
att ta kontakt med brottsofferjouren i mellersta Skåne om du känner att du behöver!

Telefon för brottsutsatta vittnen och anhöriga: 046- 32 32 98

Kommunstyrelseförvaltningen